Publicerade för detaljerat om våldtäkter mot minderårig

27 november, 2020

MEN-beslut Nya Wermlands-Tidningen klandras av Mediernas etiknämnd för att ha publicerat för detaljerade uppgifter kring två våldtäkter mot en minderårig flicka.

Det var i april som Nya Wermlands-Tidningen (NWT) publicerade artiklar om en flicka som drogs in på en offentlig toalett och våldtogs.

Till en av artiklarna publicerades ett fotografi på den toalett där gärningen skulle ha skett. 

Publiceringen anmäldes av NN, mamma till brottsoffret. 

Familjen var illa berörd av artiklarna och menade att de sexuella övergreppen beskrevs alltför närgånget och detaljerat, dessutom publicerades dotterns ålder och adressen till den plats där övergreppet skulle ha skett, tillsammans med ett fotografi av brottsplatsen. 

Tidningen motiverade publiceringen främst med allmänintresset och att övergreppen endast beskrevs i generella termer. Däremot beskrevs det våld som offret utsatts för kortfattat i en artikel. Detta var dock väsentligt för att förstå den aktuella händelsen och även relevant för den juridiska bedömningen av brottet, menar de.

Efter att anmälaren kontaktat tidningen tog man också bort flickans ålder.

Allmänhetens medieombudsman, MO, menar att det finns ett allmänintresse att rapportera om sexualbrott mot barn. Det stärks av att gärningen skett på offentlig plats, eftersom det är en miljö som allmänheten rör sig i. 

Men MO menar också att ämnet är ytterst integritetskänsligt och att tidningen därför måste iaktta mycket stor försiktighet vid rapportering om ett enskilt fall, och undvika alla möjligheter till identifiering av minderåriga brottsoffer.

Till exempel bör exakta åldersuppgifter och geografiska bestämningar undvikas.

Mediernas etiknämnd går på MOs linje och menar att allmänintresset för den aktuella publiceringen inte rättfärdigar att detaljerat beskriva övergreppet och visa bild på platsen där det ska ha skett. 

Tidningen klandras därför för att ha brutit mot god publicistisk sed.

MEN-beslut

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet
Ansvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies