Gå direkt till textinnehållet

Protester mot sänkta anslag till taltidningar

I den senaste budgetpropositionen från regeringen föreslås att anslagen till taltidningar ska sänkas med 10 procent. Detta har fått Synskadades Riksförbund att skriva ett brev till kulturminister Lena Adelsohn-Liljeroth för att protestera.

Redan från och med 2012 föreslås de sänkta anslagen till dagstidningar på tal att börja gälla, enligt regeringens budgetproposition för 2011-2014. Detta har fått Synskadades Riksförbund att reagera och skriver i ett brev till regeringens kulturminister Lena Adelsohn-Lilleroth att de sänkta anslagen är anmärkningsvärda samtidigt som ett stort utvecklings- och förändringsarbete pågår.

"Hur menar kulturministern att verksamheten ska kunna bibehållas och successivt utvecklas mot ny teknik parallellt med avsevärt minskade medel? Hur menar ministern att nuvarande och nya prenumeranters behov ska kunna tillgodoses med en redan tidigare ansträngd ekonomi?", skriver Synskadades Riksförbunds vice ordförande Roland Gustafsson i brevet.

Fler avsnitt
Fler videos