Gå direkt till textinnehållet

Protest mot SRs personalpolitik

Personalen på Sveriges Radio Uppland protesterar mot att tre inlasade journalister inte får fortsatt kontinuerlig anställning på redaktionen.

Personalen på Sveriges Radio Uppland protesterar mot att tre inlasade journalister inte får fortsatt kontinuerlig anställning på redaktionen. Det handlar om personer som länge jobbat inom SR och i flera år på heltid på Radio Uppland.

I ett brev till SR-ledningen och till kanalledningen på Radio Uppland konstaterar personalen att ledningen på grund av personalläget aktivt valt att låta de tre erfarna och kompetenta journalisterna bli inlasade.

”Det är därför med bestörtning som vi nu ser att samma personer inte erbjuds de anställningar som finns efter årsskiftet. Bristen på personalpolitik och bristen på framförhållning verkar total inom ledningsgruppen, det gäller såväl lokalt som centralt inom företaget”, heter det i personalens brev.

De anställda påpekar om att SRs VD Peter Örn i verksamhetsplanen för 2007 uttalar sig om att SR ska vara ett föredöme som arbetsgivare och att företaget ska präglas av professionalism, kreativitet och lust.

Då måste ledningen ta ansvar för de personer som arbetat så länge vid redaktionen och i första hand erbjuda dem det tjänsteutrymme som planeras för 2007, anser personalen. I brevet pekar man också på att de tre journalisterna troligen kommer tillbaka till Radio Uppland nästa år, men då som inhoppsvikarier trots att det finns tjänsteutrymme i form av projektanställningar på längre basis att fylla.

– Vi opponerar oss mot att SRs personalpolitik drabbar oss så hårt, säger Anna Gustafsson, journalist på Radio Uppland. Det är galet när vi har tre duktiga journalister som är så nära fast anställning.

Medarbetarna på Radio Uppland hoppas att med sitt brev till ledningen starta en diskussion om SRs personalpolitik.

Fler avsnitt
Fler videos