Gå direkt till textinnehållet

Prisade Hästgården fälls efter anmälarens död

Sveriges Radios dokumentärserie Hästgården som vann Stora journalistpriset 2018 fälls av Granskningsnämnden för intrång i privatlivet. Samtidigt fälls inslag i Ekot, P1 Morgon och Klartext för brott mot kravet på opartiskhet.

P1 Dokumentär: Hästgården sändes i tre delar i Sveriges Radio i maj 2018. Dokumentärserien handlade om en ridlärare som i programmen kallades ”Mårten”, som anklagades för sexuella övergrepp på elever. Den vann förra året Stora journalistpriset i kategorin Årets berättare.

Nu fälls serien av Granskningsnämnden för radio och tv för intrång i ridlärarens personliga integritet.

Nämnden anser att ridläraren var möjlig att identifiera, dels eftersom vissa medverkande deltog med sina egna röster och förnamn, dels eftersom han sedan 1990-talet ”får antas vara känd för en krets av personer”.

Enligt nämnden kan det inte ha förelegat ”ett oavvisligt allmänt intresse som motiverade intrånget i anmälarens privatliv”. Att han var verksam som ridlärare innebär enligt nämnden inte att han hade en sådan ställning i samhället som motiverar intrånget. ”Programmet strider därför mot bestämmelsen om respekt för privatlivet.”

Samtidigt fälls inslag om Hästgårdens avslöjanden om nya anklagelser om sexualbrott i Ekot, P1 Morgon och Klartext. Enligt nämnden ska det i inslagen inte ha framgått att ridläraren förnekade anklagelserna, vilket innebar att de stred mot kravet på opartiskhet.

Det var ridläraren ”Mårten” som anmält dokumentärserien och inslagen, för opartiskhet, saklighet och respekt för privatlivet. Han avled i oktober 2018 och hans dödsbo återkallade såväl anmälan som den fullmakt som anmälaren lämnat till sitt ombud.

Granskningsnämnden valde ändå att gå vidare med prövningen, eftersom ”frågor om opartiskhet och saklighet inte är beroende av att någon enskild har anmält sändningen”.

Enligt nämnden ”utgör en anmälares död i sig inte heller ett hinder mot en prövning”.

Nämnden får dock bara pröva frågor om enskilds privatliv om den enskilde skriftligen har medgett det. Att nämnden ändå gick vidare med den prövningen beror enligt nämnden på att anmälaren i sitt medgivande angett att ”han vill att ärendet ska prövas även om han skulle avlida under tiden ärendet handläggs hos nämnden.” Därför kan inte dödsboet återta medgivandet, menar nämnden.

Fler avsnitt
Fler videos