Gå direkt till textinnehållet

Prickas för okritiskt påstående

Orust Tjörn Tidningen klandras av Pressens opinionsnämnd för att okritiskt ha återgett en persons påståenden om att en ung bloggare ljugit på sin blogg.

Tidningen publicerade en artikel med rubriken "Reklam på hästblogg får kritik". Artikeln handlade om att en bloggare anmälts till Konsumentombudsmannen för osanna uppgifter i reklam riktad till barn. I artikeln angavs namnet på bloggen och var den unga bloggaren bodde.

Bloggarens far anmälde artikeln till Pressombudsmannen (PO) och hävdade att tidningen inte varit aktsam med ett minderårigt barn. Han påpekade även att Konsumentverket inte startat någon utredning efter att bloggen anmälts.

PO anser att den som väljer att skriva en blogg får räkna med uppmärksamhet som inte enbart är positiv, men att utgivaren har ett särskilt ansvar om bloggaren är ung. Att rapportera om anmälningen till Konsumentverket var rimligt, liksom att namnge bloggen, tycker PO, eftersom den har många läsare. Däremot "kliver tidningen över en gräns" när den återger anmälningens påståenden om att bloggaren ljugit i bloggen. Tidningen borde ha låtit den utpekade personen eller dennes vårdnadshavare uttala sig i samband med artikeln, anser PO.

Annons Annons

Pressens opinionsnämnd (PON) håller med PO och klandrar tidningen för att ha åsidosatt god publicistisk sed. 

Fler avsnitt
Fler videos