Gå direkt till textinnehållet

Pressens Opinionsnämnd klandrar fem tidningar

En illustration i tidningen Moore hade alltför stora likheter med en verklig person, vilket ledde till klander från PON.

En illustration i tidningen Moore hade alltför stora likheter med en verklig person, vilket ledde till klander från PON.

Allt om husvagn & camping klandras för en insändare med rubriken ”usch så ofräscht”. Insändaren handlade om en namngiven campingplats, och beskrev detaljerat det sanitära läget på campingplatsen. Företrädaren för campingen fick bemöta kritiken, men det dröjde för länge innan genmälet publicerades, anser PON.

Moore Magazine klandras för en illustration som kallades ”Din lokale festfixare”. Tidningen anmäldes av en privatperson som ansåg att illistrationen hade stora likheter med honom. Texten i anslutning till illustrationen beskrev personen som en knarklangare och hallick. PON anser att likheten mellan anmälaren och illustrationen är slående, och bildtexterna innehöll påståenden om brott som anmälaren skulle ha gjort sig skyldig till.

Västerbottens Folkblad klandras för en artikel med rubriken ”Lärare misshandlades av elev i /ortsnamn/”. Rubriken antyder att misshandeln var avsiktlig, trots att det i artikeln framgick att den inte var det. Enligt PON borde tidningen ha tagit hänsyn till att det rörde sig om en ung person.

Aftonbladet klandras för en artikel med rubriken ”Lasse, /åldern angiven/, hämtade fem fruar”. Artikeln beskriver hur Lasse hade varit gift fem gånger med yngre filippinska kvinnor, och uppgifter om hur de hade träffats och i vilka äktenskap det hade fötts barn. Hans senaste fru hävdade att Lasse hade våldtagit henne, något Lasse förnekar.

PO avskrev ärendet den 8 maj 2006, med motiveringen att situationen hade stort allmänintresse och att utpekandet var mycket begränsat. Beslutet överklagades till PON som valde att klandra Aftonbladet. Detta eftersom Lasse kunnat identifieras av en icke obetydlig krets av personer, samt att artikeln innehåller flera kränkande påståenden om Lasse. Även hans sexvanor beskrivs. Publicitetsskadan kan inte motsvaras av allmänintresset, därför väljer PON att klandra Aftonbladet.

Transportarbetaren klandras för en artikel med rubriken ”Taxiåkare i /ortsnamn/ importerar unga fruar”. Tidningen återger okritiskt den ena sidans version av vad som förekommit. Ämnet hade också kunnat beskrivas utan att lämna ut vissa identifierande uppgifter, skriver PON i sin motivering.

ks@journalisten.se

Fler videos
Fler avsnitt