Gå direkt till textinnehållet

Pressat läge på TV4 GävleDalarna

TV4 GävleDalarna, som började sända i januari, har haft ett turbulent år. Hälften av de journalister som var med vid starten har slutat.

TV4 GävleDalarna, som började sända i januari, har haft ett turbulent år. Hälften av de journalister som var med vid starten har slutat.

Från och med årsskiftet infördes en ny bolagsordning för TV4s lokala fönster. 16 stationer delades in i fem geografiska regioner.

TV4 GävleDalarna ligger nu under TV4 Norr, tillsammans med TV4 Mitt i Sundsvall, TV4 Västerbotten i Umeå och TV4 Norrbotten i Luleå. Redaktionschef och VD sitter i Luleå.

Annons Annons

I och med omorganisationen fick kanalerna en ny chefsordning och de anställda nya yrkesroller samtidigt som ny teknik infördes.

Stora krav har ställts på de unga journalisterna på TV4 Gävle, av vilka många saknade vana vid TV-mediet. De skulle direkt börja jobba i så kallade enmansteam: de är såväl reportrar som redigerare, fotografer och sändningstekniker.

Till det kom att kanalen snart fick utökade sändningstider och ett utvidgat bevakningsområde: Dalarna, som tidigare bevakades av TV4 Mälardalen i Örebro.

Fram till i april sorterade TV4 Gävle under dåvarande TV4 Norr i Sundsvall. Därefter tog TV Norr med ledning i Luleå över.

Journalisterna på TV4 GävleDalarna har alltså på mindre än ett år ställts inför flera omställningar och påfrestningar. Nio journalister på redaktionerna i Gävle och Falun har under året kommit och gått. Av de åtta journalister som var med när TV4 GävleDalarna startade är i dag fyra kvar.

Medarbetare har varit sjukskrivna på grund av överansträngning (se mittreportaget).

Den tidigare platschefen i Gävle slutade i våras och under ett par månader var chefsposten vakant.

– Det har varit en strulig och turbulent vår för de anställda på TV4 Gävle Dalarna. De har haft det oerhört stressigt under uppbyggnadsfasen och varit trötta och utarbetade. Många har slutat. Lokalredaktionen i Falun har varit särskilt hårt prövad, säger Åsa Hansson, reporter/nyhetspresentatör och ordförande i journalistklubben på TV4 Mitt.

Vill vara anonyma

Hon företräder kollegerna på TV4 GävleDalarna, som saknar egen klubb.

Ett problem har varit de oklara besked som personalen fått om sina anställningar, som varit osäkra med provanställningar och vikariat.

Flera personer som jobbar på TV4 GävleDalarna eller har jobbat där, och som Journalisten talat med, vill inte framträda öppet med namn eller bli citerade.

Men flera är missnöjda med att redaktionen har varit illa organiserad och att rutinerna fungerat dåligt. Det har brustit i kommunikationen mellan ledningen i Luleå och medarbetarna i Gävle.

Platschefen på TV4 GävleDalarna, redaktionsansvarige Per Larsson, som anställdes den 1 maj, vill inte kommentera förhållandena på kanalen under våren. Han hänvisar till redaktionschefen på TV4 Norr, Petter Antti i Luleå.

– När vi formellt tog över TV4 GävleDalarna i april ärvde vi ett antal anställningskontrakt. Vissa var bättre än andra, om man säger så. Men nu har vi skolat in nytt folk och i dag är alla anställda på heltid, säger Petter Antti.

Hur fungerar det med enmansteam?

– Med hjälp av utbildning och ny lätthanterlig teknik ska alla reportrar kunna fotografera och redigera. Vi måste ha en flexibel organisation så att vi ekonomiskt mäktar med att driva kanalerna. Det här är början och vi har en lång väg att gå.

– Det har varit en strulig start på kanalen, men problemen ska minska. Det har fungerat bra i Luleå, Umeå och Sundsvall och på sikt ska det fungera bra även i Gävle och Falun.

Kan två journalister i Falun någonsin bevaka 15 kommuner på ett vettigt sätt?

– Inte på ett fullödigt sätt. Men vi får ta in folk som kan skaffa sig nätverk och få ett inflöde av tips som kommer till dem.

Vad säger du till den reporter som slutade i Falun efter att ha fått utslag, hjärtklappning och yrsel av överansträngning?

– Ja, vad ska man säga. Det viktigaste för arbetsmiljön är att folk får vettiga tjänster. Vi är på god väg.

hl@sjf.se

Fotnot: Arbetsmiljöinspektionen i Gävle har fått in en anmälan mot TV4 GävleDalarna. Ärendet är sekretessbelagt på anmälarens begäran.

Fler avsnitt
Fler videos