Gå direkt till textinnehållet

Poängseger för bilden

Det kan löna sig att protestera. När JMK (Institutionen för journalistik, medier och kommunikation) hotade lägga ner sin 20-poängskurs i bildjournalistik i brist på pengar uteblev inte protesterna.

Det kan löna sig att protestera. När JMK (Institutionen för journalistik, medier och kommunikation) hotade lägga ner sin 20-poängskurs i bildjournalistik i brist på pengar uteblev inte protesterna. Journalisten har tagit upp ämnet vid flera tillfällen och ett 30-tal tidningsledare, fotografer och andra som värnade om utbildningen har gjort sitt för att bilda opinion.

Det är ont om möjligheter till kompetensutveckling för bildjournalister och JMKs kurs har varit en av få möjligheter för fotografer och andra som arbetar med bilder att få en längre tids fortbildning på högskolenivå.

JMK tog till sig protesterna och fick tillsammans med Konstfack ihop tillräckligt med pengar för att starta en kurs i visuell kommunikation/bildjournalistik våren 1998 (sidan 5).

För bildmedarbetare inom journalistiken blir den nya kursen en försämring jämfört med den tidigare utbildningen. Dels kommer bara hälften av platserna att gå till bildjournalister och kursen ger 10 poäng mot tidigare 20. Dels blir inriktningen delvis en annan med Konstfack som samarbetspartner.

Men trots att det bara blev en halv seger är det ändå glädjande att konstatera att det ibland lönar sig att kämpa för det man tycker är viktigt.

När Göteborgs-Tidningens chefredaktör Anders Westgård intervjuades om tidningens framtid i Pressens Tidning i mars i år sade han bland annat: “Förut var vi mest lika Expressen, nu är vi definitivt mer lika Aftonbladet”.

Föga anade han att Expressen tre månader senare skulle köpa GT. Köpet kom som en fullständig överraskning både för honom och övriga redaktionen.

Expressens förvärv av GT får onekligen mediemarknaden i Göteborg att te sig mer spännande. Familjen Hjörne har, genom Tidnings AB Stampen, dominerat marknaden via sitt ägande av både Göteborgs-Posten och GT. Nu bryts dominansen och konkurrensen i Västsverige ökar. Det borde vara en stimulans för GT.

Men även om ägarkoncentrationen minskar lokalt i Göteborg är det oroande att den ökar i riket. Genom köpet äger Marieberg nu tre av landets fyra kvällstidningar. För GT är det positivt att den nya ägaren har ett intresse av att driva kvällstidningar, men vad det kommer att innebära för mångfalden återstår att se.

Det man också kan fundera över är hur förvärvet på sikt kommer att påverka situationen för journalisterna på GT. De har de senaste åren fått kännas vid hårda besparingspaket.

En sak är att tidningarna utökar sitt samarbete kring distribution och annonsförsäljning. Det kan vara till GTs fördel. Men Expressens chefredaktör Staffan Thorsell har också aviserat ett samarbete redaktionellt mellan de båda tidningarna. Man får hoppas att samarbetet inte kommer att innebära ytterligare åtstramningar på en redan hårt trimmad redaktion utan att det kan tillföra GT resurser.

Sommaren är här och Journalisten gör uppehåll fram till den 21 augusti. Lagom till det här numret blev det klart vem som blir tidningens nye chefredaktör och ansvarig utgivare (sidan 5).

Alla medarbetare på Journalisten gläds åt att Bertholof Brännström fått jobbet och hälsar honom välkommen i höst.

Våra läsare önskar vi en solig och glad sommar!

Fler avsnitt
Fler videos