Gå direkt till textinnehållet

PO vill kunna pröva journalisters Facebookinlägg

Pressombudsmannen Ola Sigvardsson anser att journalisters inlägg på Facebook och Twitter bör kunna anmälas till och fällas av Pressens Opinionsnämnd. I Norge har en kommittéutredning nu nått samma slutsats för norska journalisters vidkommande.

I juni tillsatte Norske Presseforbund en kommitté för att utreda om journalisters inlägg på Facebook, Twitter och andra sociala medier, kan bli föremål för anmälan, handläggning och fällning av pressens opinionsnämnd i Norge, PFU. Kommittén har nu kommit fram till att vissa typer av inlägg kan handläggas av PFU.

Inlägg på Twitterkonton eller Facebookprofiler som har en tydlig koppling till en tidning, till exempel Verdens Gang (VG Sport, VG TV etc), ska enligt utredningen otvivelaktigt omfattas av PFUs regelverk. Inlägg på sådana konton kan alltså prövas av nämnden.

Men även semi-offentliga konton, som många journalister använder sig av, kan omfattas. Om det finns en koppling mellan kontot och redaktionen kan PFU pröva inlägg.

En norsk journalist som använder ett privat konto och uppger i profilen att han/hon är journalist på en specifik redaktion, kan alltså få sina inlägg prövade av PFU. En redaktör eller en starkt profilerad reporter på en redaktion, eller en person som blandar privata och professionella inlägg på sitt konto bör också kunna prövas, anser kommittén.

Det viktiga är, enligt kommittén, att man gör en helhetsbedömning av inlägget, kontot och personen som skrivit inlägget.

Allmänhetens Pressombudsman Ola Sigvardsson anser att den norska utredningen är bra och att samma principer borde gälla för svenska journalister.

– Det finns inget regelverk hos PO eller PON för sociala medier, och det har aldrig prövats, men min uppfattning är att inlägg som svenska journalister som gör i sin yrkesroll på privata konton i sociala medier, ska kunna prövas, säger Ola Sigvardsson till Journalisten.

– I den norska utredningen för man en diskussion om vem som kan fällas för sådana inlägg i sociala medier. Jag anser att det inte kan vara den enskilde journalisten, utan den ansvariga utgivaren, som bär ansvaret, säger Ola Sigvardsson.

Det innebär att ansvariga utgivare även kan hållas ansvariga för innehållet på anställdas privata Facebookkonton?
– Ja, det är min uppfattning. Om journalister använder sociala medier för att diskutera eller upplysa om saker som rör till exempel det redaktionella arbetet, faller det under utgivaransvaret.

Om det saknas ett regelverk för sociala medier, vad skulle då hända om det kommer en anmälan mot ett Facebookinlägg av en journalist till PO?
– Jag kan om jag tycker att saken ska prövas skicka det vidare till Pressens Opinionsnämnd som fattar beslut.

Fler avsnitt
Fler videos