Gå direkt till textinnehållet

PK-kritik mot Svegforsutredningen

Publicistklubben avvisar starkt förslaget att föra in medieetiska krav och en så kallad demokratibestämmelse i framtidens svenska mediestöd.

Den av Mats Svegfors ledda mediestödsutredningen är ute på remiss i ytterligare tio dagar, men flera branschorganisationer och medieaktörer har sina synpunkter klara. Publicistklubben väljer i sitt yttrande att inte ha några åsikter om stödbelopp eller vilka medier som föreslås omfattas av stödet.

Däremot är PK, liksom Journalistförbundet är, kritisk till att en särskild demokratiklausul föreslås införas i lagen om mediestöd. Medier vars publicistiska verksamhet ”står i strid med grunderna för det demokratiska styrelseskicket samt respekten för alla människors lika värde och den enskilda människans frihet, integritet och värdighet” ska inte kunna få statligt stöd.

Myndighetsprövningen riskerar att påverka medierna, skriver PK:

Annons Annons

”Myndighetens beslut innebär en signal till medierna vad som anses lämpligt och riskerar därmed att hämma den fria åsiktsbildningen totalt sett.”

PK ifrågasätter också om stödprövningen är förenlig med den grundläggande principen i tryckfrihetsförordningen om att myndigheter inte får vidta hindrande åtgärder på grund av en skrifts innehåll, och därmed heller inte premiera de som uttrycker allmänt accepterade uppfattningar.

Dessutom är PK kritisk till att det kritiserade kravet på god medieetik föreslås vara kvar i det nya mediestödet. Visserligen föreslås den direkta kopplingen till det självreglerande systemet försvinna, men mediestöd ska inte kunna lämnas till medier som ”ignorerar eller motverkar allmänt vedertagna etiska hänsyn”, enligt utredningen.

”Det finns en påtaglig risk att denna skrivning innebär att myndigheten kommer att hänvisa till utslag i MO/MEN och därmed rasera det vattentäta skott som bör finnas mellan statlig prövning och mediernas självständiga prövning”, skriver PK i sitt remissvar.

 

Fler avsnitt
Fler videos