Gå direkt till textinnehållet

Personuppgifter retade Datainspektionen: Gällivare fick backa

För bara en vecka sedan framstod Gällivare kommun som den elektroniska offentlighetens Mekka. Alla diarier och samtliga nämnders protokoll fanns att tillgå via Internet. I dag lägger man bara ut kommunstyrelsens och fullmäktiges protokoll.— Datainspektionen satte press på politikerna som tvingade oss att avbryta, säger kultur- och fritidschefen Lars-Erik Johansson. Det är trist, men sista ordet är inte sagt ännu.

För bara en vecka sedan framstod Gällivare kommun som den elektroniska offentlighetens Mekka. Alla diarier och samtliga nämnders protokoll fanns att tillgå via Internet.

I dag lägger man bara ut kommunstyrelsens och fullmäktiges protokoll.

— Datainspektionen satte press på politikerna som tvingade oss att avbryta, säger kultur- och fritidschefen Lars-Erik Johansson. Det är trist, men sista ordet är inte sagt ännu.

Som högste ansvarig tjänsteman för Gällivare kommuns hemsida har Lars-Erik Johansson sett Internet som en möjlighet för befolkningen i denna Sveriges till ytan största kommun. Det “elektroniska medborgarkontoret” skulle öka insynen för alla.

mellis:Lättare för folk i landbygd

— Handlingar på nätet ger framförallt landsbygdens befolkning möjligheter att följa kommunens verksamhet. Det är helt i linje med vår demokratisyn, säger Johansson som tycker att det är lite löjligt att man ska kunna se en handling på vissa ställen men inte på andra.

— Men vi har inte haft något egentligt syfte att bryta mot Datainspektionens föreskrifter. Vi har försökt avidentifiera handlingarna så gott vi kunnat. Men det är ett tidskrävande arbete och våra resurser räcker inte till.

Lars-Erik Johansson sticker inte under stol med att han starkt ogillar beslutet att “stänga” hemsidan för diarier och nämndprotokoll.

Slags censur

— Politikerna är för okunniga, eller ointresserade, säger han och kastar sig därefter på Datainspektionen:

— Jag ser inspektionens klåfingrighet som ett slags censur. Det går inte att förstå principerna bakom Datainspektionens syn på namnpublicering. Allt verkar så godtyckligt.

Det var kommunfullmäktiges ordförande Tage Palo (s) som tog beslutet att vika sig för Datainspektionens krav.

Så här säger han till Norrbottens-Kuriren:

— Vi är inte beredda att gå till domstol för någon egen Gällivareuppfattning eller för att pröva om det är grundlagen eller datalagen som ska gälla.

Fler avsnitt
Fler videos