Gå direkt till textinnehållet

Palmeutredningen blir billigare med nytt lagförslag

En rad lagförändringar ska göra att det ska bli lättare, och billigare, att ta del av allmänna handlingar. ”Palmeutredningen skulle landa på en bråkdel av kostnaden”, säger digitaliseringsminister Anders Ygeman till Journalisten.

Bakgrunden är att EU i juni förra året antog ett nytt direktiv kring öppen data och vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn, ett direktiv som nu ska bli svensk lag.

Bland annat bör myndigheter i framtiden lägga ut information av intresse digitalt utan att tillfrågas. En annan nyhet är att vissa offentliga bolag inom den så kallade försörjningssektorn även ska lyda under den nya lagen, exempelvis kommunala elbolag.

Digitaliseringsminister Anders Ygeman uppger för Journalisten att den som begär tillgång till digital information också ska ha rätt att få den i ett digitalt format, företrädelsevis det format den redan lagras i.

Annons Annons

Ett exempel på en förändring är Palmeutredningen. Med sina drygt 500 000 stycken pappersark kostar den idag över en miljon kronor att få utlämnad.

– Palmeutredningen skulle landa på en bråkdel av kostnaden med nyordningen och du skulle slippa besväret med att digitalisera hela pappersberget, säger Anders Ygeman.

– Men det viktiga, inte minst för er journalister, är att vi inför en ny möjlighet att pröva rättsligt i vilket format du kan få ta del av handlingar, fortsätter Anders Ygeman.

Mängden öppen data från myndigheter ska också öka.

Med det ökar också möjligheten att få ut ny information från olika offentliga källor som idag är svårt att få ut för granskare, menar Ygeman. Detta genom att myndigheterna framåt ska tillgängliggöra data som anges som ”särskilt viktiga”.

Exempel på det kan vara bolagsdata, kartdata, eller annat som har ett stort värde av att det finns tillgängligt för samhället.

En ny undersökning från Mittuniversitetet visar samtidigt att Kammarrätterna ger bakläxa på myndigheternas sekretessbeslut i 70 procent av fallen.

Orsakerna, enligt en debattartikel i Dagens Juridik, tycks vara en kombination av tjänstemännens okunskap, ovilja och en lagstiftning som inte hänger med i digitaliseringen.

Har ni för avsikt att se över och förtydliga sekretesskraven, som exempelvis skulle kunna tydliggöra för tjänstemän vid myndigheter vad som gäller?
– I och med att huvudregeln blir att handlingar ska vara tillgängliga elektroniskt kommer det bli så att man i många fall inte ens behöver pröva om de ska vara offentliga. Då kommer man också såklart få ta större hänsyn till den personliga integriteten från början, och tänka över innan vad som måste maskas, säger Anders Ygeman.

Delbetänkandet ska nu ut på remissrunda där bland annat Journalistförbundet får ge sin syn på saken.

Fler avsnitt
Fler videos