Gå direkt till textinnehållet

Oro för trängsel inne på SVTs lokala stationer

25 procent av medarbetarna på SVTs lokala stationer jobbar hemifrån, uppger ledningen. Men siffran ifrågasätts av journalistklubben – och på några redaktioner händer det att alla är inne samtidigt.

Uppsala var först ut med nya skärpta restriktioner när andra vågen av smittspridning startade i slutet av oktober. Då uppmanades arbetsgivare att se till att så många anställda som möjligt kan jobba
hemifrån.

På SVT Uppsala har man inte satt någon gräns för hur många som får vara inne på arbetsplatsen samtidigt och det har förekommit att alla är på plats. Det har lett till att vissa känner oro för smittspridning och menar att arbetsgivaren skulle kunna göra mer.

– Jag har sagt att om man kan jobba hemifrån får man göra det. Det bygger på frivillighet. Det kan hända att vi är alla tolv personer inne samtidigt. Men de senaste veckorna har vi haft en eller några som jobbar på distans i princip hela tiden. Idag jobbar till exempel tre på distans. Men imorgon kan det vara noll, säger Daniel Legue, redaktionschef på SVT Uppsala.

Under våren och början av hösten kunde de vara fler på arbetsplatsen – några Uppsalabor som arbetar på SVT i Stockholm jobbade då också i SVTs lokaler i Uppsala.

– Det har vi satt stopp för. Vi har vidtagit fler åtgärder efter att rekommendationerna skärptes. Medarbetarna har möjlighet att vara lite mer flexibla med arbetstiderna för att slippa åka buss i rusningstid och vi betalar parkeringsavgiften för de som vill ta bil till och från jobbet. Vi har glesat ut mellan borden och har extra städning, och det finns förstås handskar, handsprit, munskydd och mikrofonbom, säger Daniel Legue.

Michael Österlund, chef för de lokala nyheterna på SVT, uppger att ungefär en fjärdedel av de 400 medarbetarna distansarbetar, men att det ser olika ut i olika delar av landet, beroende på arbetsförutsättningar och lokala rekommendationer.

– Vi försöker låta så många som möjligt jobba hemma, men tv-produktion kräver fler personer på plats än vad till exempel radio- och tidningsproduktion kräver. Jag har inte fått några uppgifter om att det förekommer trängsel, säger Michael Österlund.

Journalistklubbens ordförande på SVT Rebecka Mårtensson har fått enstaka larm om trängsel, men hennes uppfattning är att på de flesta lokala nyhetsredaktioner är det inte ett stort problem.

– Vissa redaktioner har underdimensionerade lokaler, problem med utrustning som gör att distansarbete hämmas och snäva bedömningar kring hur många som kan jobba hemifrån på redaktionerna. Vi anser att man borde vara mer generös med att låta medarbetare jobba hemma. Jag ställer mig lite skeptisk till uppgiften att en fjärdedel distansjobbar – jag tror att det är färre.

Fler videos
Fler avsnitt