Gå direkt till textinnehållet

Örn borde börja omedelbart

Peter Örn borde tillträda omedelbart som VD, anser journalistklubbens ordförande Witold Lanzenberg. Kritiken är hård mot att de avgörande besluten om P4s framtid annars kan komma att dröja ytterligare.

Peter Örn borde tillträda omedelbart som VD, anser journalistklubbens ordförande Witold Lanzenberg. Kritiken är hård mot att de avgörande besluten om P4s framtid annars kan komma att dröja ytterligare.

På många lokalredaktioner är personalen orolig för att besluten kring den pågående P4-utredningen kommer att dra ut på tiden, i väntan på att Peter Örn ska tillträda som ny VD.

– Det kommer att ta tid innan det blir ett beslut om P4. Allt har gått i stå. Ingenting händer. Vi står och stampar och kan inget besluta. Varannan dag blir vi påminda om att inget beslut har fattats. Vi kan inte ta beslut om höstschema eftersom vi inte vet hur bemanningen kommer att vara på redaktionen, säger Göran Frost, facklig representant på SR Halland.

bryt

Witold Lanzenberg, journalistklubbens ordförande på SR, hoppas att Peter Örn kan tillträda tidigare eftersom stora frågor, som P4-utredningen, snabbt måste få en lösning.

– Personal och chefer är oroliga för vad som kommer att hända. Chefer som ska arbeta fram verksamhetsplaner för år 2004 vet inte om de har kvar sitt jobb. Det är en påfrestande situation för medarbetarna. Därför vore det bättre om den nye VDn tillträdde omedelbart, säger Witold Lanzenberg.

Ove Joanson förklarade vid presskonferensen förra måndagen att en så stor och viktig fråga som P4s framtid måste förankras ordentligt hos den nye VDn.

– Men eftersom det också är bråttom kommer vi, så snart det går, redan innan Peter Örn tillträtt, att sätta in honom i frågan, säger Ove Joanson.

Lisa Söderberg har ännu inte hunnit träffa Per Örn för att prata om hans jobb.

– Jag kommer att jobba vidare som vanligt fram till den 1 januari. Självklart kommer vi att talas vid under hösten. Mer kan jag inte säga i dag, säger Lisa Söderberg.

bryt

P4 behöver spara 47 miljoner kronor efter att regeringen ersatt den tidigare indexerade anslagsökningen med en årlig uppräkning med två procent. Löner, pensioner och andra kostnader ökar snabbare än uppräkningen.

Enligt P4-utredningens förslag ska SR delas in i tio regioner som har ansvar för administration, budget och verksamhetsplanering. Cheferna för regionerna har ansvar för två till tre lokala kanaler. I dag har samtliga kanaler kanalchefer, teknikchefer och administrativa chefer. De 26 lokala kanalerna ska ha kvar en redaktionschef som är ansvarig utgivare och som har ansvar för programutbudet.

Enligt P4-utredningens slutrapport ska personalen minskas med 97 tjänster. Det rör sig framför allt om chefer, administratörer, tekniker och musikläggare.

Kjell Anderberg, chef på SR Dalarna och ansvarig för P4-utredningen, lämnade förra veckan över slutrapporten till Peter Örn.

– Det är viktigt att ledningen inte väntar med ett beslut. Problemet med ekonomin har vi redan nu. Därför måste vissa beslut tas under hösten. Varje månad vi måste vänta är av ondo eftersom vi inte har täckning för utgifterna, säger Kjell Anderberg.

bryt

Bosse Svensson, kanalchef på Radio Blekinge, vill att den nya VDn gör en översyn av hela SR. Han tror att P4 är för litet för att själv kunna lösa sina problem.

– Menar man allvar med att skapa resurser för företagets programverksamhet då måste man se över hela Sveriges Radio, som har ett stort strukturellt problem. Vi har inte pengar som täcker våra löner. Vi borde använda resterande tid av sändningstillståndet, som går ut år

2005, till att skapa en uthållig struktur på hela företaget. Ingen har en sådan chans som en ny VD som kan se på företaget med friska ögon, säger Bosse Svensson.

bryt

Många radiomedarbetare är också oroliga för att styrelsens ordförande Ove Joanson kommer att dominera över den publicistiskt oerfarne Peter Örn. Örn konstaterade själv vid presskonferensen och personalmötet förra måndagen att ”de första åren kommer att präglas av ett intensivt lärande” av företaget och när Journalisten ringt runt bland de fackliga ombuden i landet framkommer tydliga farhågor om att Ove Joanson kommer att ta över delar av styrningen av företaget.

Vissa beskriver det som att företaget kommer att ledas av “den onde och den gode”. Peter Örn visade vid presskonferensen i Radiohuset upp en ödmjuk och opretentiös sida. Ove Joanson är känd för att vara lite bufflig i sitt sätt att bemöta medarbetare.

pj@journalisten.se

Fler avsnitt
Fler videos