Gå direkt till textinnehållet

ÖP och LT slår ihop redigering

Östersunds-Posten och Länstidningen har slagit ihop sin redigering. Tidningarna ska dock fortsätta att vara konkurrenter när det gäller nyheter. Omorganiseringen påverkar inte LTs presstöd.

Den 10 september gick redigerarna på Länstidningen en trappa ner i det gemensamma tidningshuset och satte sig intill kollegerna på Östersunds-Posten. De två konkurrenterna skulle börja samarbeta.

Enligt tidningarnas chefredaktörer rör det sig inte om ett sparpaket, utan en omorganisation för att få flera reportrar. De två tidningarna har länge begärt att redaktionerna skulle förstärkas, men fått nej från ägaren Mittmedia. Lösningen blev att slå samman redigeringen för att på så sätt skapa fler reportertjänster utan att behöva nyanställa.

– Vi kan jobba mer effektivt genom att ha en gemensam redigering. På så sätt frigör vi resurser och får fler reportrar, säger Hans Lindeberg, chefredaktör på Östersunds-Posten.

Fusionen har gett de två tidningarna två extra reportertjänster vardera.

Journalistklubbarna på ÖP och LT lade under diskusionerna fram ett förslag till ledningen hur man skulle kunna skapa fler reportertjänster och fortfarande ha kvar redigerarna på respektive tidningar. Men de fick inget gehör för sitt förslag.

– Vi anser att redigerarna är lika viktiga som reportrarna då innehållet diskuteras. Nu blir det lite som löpande-bandproduktion på redigeringen, säger Catarina Montell, som sitter i Länstidningens klubbstyrelse.

Även Lennart Mattsson ser en nackdel med att redigerarna inte längre är en del av redaktionen och nyhetsarbetet. De kan nu inte delta i diskussionerna eftersom de rent fysiskt sitter på ett annat våningsplan.

– Redigerarna har kommit långt bort från redaktionen. Men det är kanske en del av utvecklingen, säger Lennart Mattsson.

Nyhetsarbetet kommer även i fortsättningen att göras på respektive tidning.

Problem kan dock uppstå då en av tidningar har en stor egen nyhet som den andra inte har.

– Det är ovant att jobba tillsammans med personer som vi tidigare uppfattade som konkurrenter. När vi sitter tillsammans är det omöjligt att ha saker hemliga för varandra. Vi kan inte hålla på och viska. Vårt uppdrag är att göra två bra tidningar och att de ska vara olika, på samma sätt som det var tidigare, säger Jens Larsson, nattchef på ÖP.

Ledningen har inte fört fram några direktiv om hur nattcheferna ska agera om sådana tillfällen skulle uppstå. Redigeringsdesken har kommit överens om att det råder full öppenhet på kvällen eftersom arbetssituationen skulle bli omöjlig om man var tvungen att smussla med vilka nyheter man har. De två nattcheferna sitter dessutom mitt emot varandra.

Skulle det dyka upp en situation där en av tidningarna har en unik nyhet är det något som nattcheferna får lösa på ett sätt som inte påverkar flödet så att sidor blir klara innan pressläggning.

– Vi har tagit fram vissa riktlinjer. Det är allmän respekt som gäller. Vi ska inte snylta på varandras nyheter för då skulle den gemensamma redigeringen inte vara genomförbar, säger Agne Svärd, nattchef på Länstidningen.

För ungefär ett år sedan gjorde de två tidningarna i Umeå, Västerbottens Folkblad och Vä­sterbottens-Kuriren, en liknande sammanslagning.

De båda tidningarna gick dock längre och hade förutom gemensam redigering även ett samarbete vad det gäller sport, foto och vissa händelsenyheter.

Presstödsnämnden gillade inte tilltaget och nyhetsredaktionerna flyttades isär.

ÖP och LT följde noga vad som hände i Umeå och har varit i kontakt med Presstödsnämnden för att hålla sig till de regler som gäller så att inte presstödet till Länstidningen äventyras.

– Det var värdefullt för oss att se hur de gjorde i Umeå så att vi inte behövde göra samma misstag, säger Lennart Mattsson. 

FAKTA

  • 16,8 mkr fick Länstidningen i driftsstöd och 362 000 i distributionsstöd 2012.
Fler avsnitt
Fler videos