Gå direkt till textinnehållet

Om samarbetsplanen med Skånskan går i lås Arbetet får tillskott

Arbetarrörelsen centralt skjuter till pengar till Arbetet – om tidningen kan presentera en långsiktigt hållbar plan för samarbete med Skånska Dagbladet.Tidningen Arbetets styrelse informerade i måndags personalen om att den diskuterar ett samarbete med Skånska Dagbladet.

Arbetarrörelsen centralt skjuter till pengar till Arbetet – om tidningen kan presentera en långsiktigt hållbar plan för samarbete med Skånska Dagbladet.

Tidningen Arbetets styrelse informerade i måndags personalen om att den diskuterar ett samarbete med Skånska Dagbladet.

Det handlar om samverkan på olika nivåer: tryckeri, annons och redaktion.

Annons Annons

Enligt Arbetets VD Lars Ewers befinner sig diskussionerna på ett tidigt stadium.

– Det är ohyggligt många knutar vi måste lösa upp, bland annat hur Skånskan ska hantera sitt samarbete med Sydsvenskan, och Arbetet med MTG.

Om affären blir av kommer redaktionerna att samordnas, men Ewers kan i dag inte svara på frågan om det betyder att de slås samman till en enda. Under alla omständigheter kommer jobb att försvinna.

– Man gör inte en strukturförändring utan att det blir fråga om personalnedskärningar, säger Ewers.

Han understryker att alternativet till samgående är värre för Arbetets journalister: nedläggning.

Enligt Lars Ewers kommer tidningen att behöva tillskott även om samarbetet med Skånskan blir av. Han har fått försäkringar om att arbetarrörelsen centralt är beredd att ge tidningen ett handtag om den kan presentera en långsiktigt hållbar lösning, vilket han tycker är rimligt.

– Ingen ägare gillar att kasta bort pengar.

På Arbetet finns omkring 100 journalister och på Skånskan drygt 70.

I ett gemensamt uttalande slår journalistklubbarna på de båda tidningarna fast att konkurrensen mellan tidningarna måste bibehållas.

Klubben på Arbetet påpekar i ett eget uttalande också att utan självständiga redaktioner försvinner grunden för det statliga presstödet. Journalisterna anklagar vidare arbetarrörelsen för att inte ha tagit sitt ansvar som tidningsägare

Situationen är problematisk också för journalisterna på Skånskan, som inte är i kris. Tidningens journalistklubb uttrycker solidaritet med Arbetets journalister även om de yrkesmässigt är konkurrenter. Samtidigt är journalisterna där också medvetna om att en stor del av redaktionen skulle riskera att försvinna vid ett samgående med Arbetet.

Journalistförbundets ordförande Håkan Carlson är oroad över vad ett samgående mellan tidningarna kan betyda för mångfalden.

– Det ligger i samhällets och demokratins intresse att värna om mångfalden inom svensk press, säger han. Fortfarande spelar dagspressen en avgörande roll för många medborgares möjlighet att skaffa sig information och bilda sig en uppfattning om verkligheten. Denna möjlighet inskränks med en minskad reell mångfald.

Den senaste ekonomiska krisen för Arbetet började när Helsingborgs Dagblad i fjol sa upp annonssamarbetet mellan tidningarna. Metro gick då in som ny samarbetspartner. Men annonsintäkterna har fortsatt att sjunka, trots att Arbetets upplaga har stabiliserats runt 50 000 exemplar.

Tidningen gjorde 1999 en förlust på 32 miljoner kronor och styrelsen har beslutat föreslå bolagsstämman den 10 maj att sätta ner aktiekapitalet från 43 miljoner kronor till drygt 8 miljoner.

Arbetet har tidigare fått beskedet av Metros ägare MTG att man där inte är intresserad av ett fördjupat samarbete.

Fler avsnitt
Fler videos