Gå direkt till textinnehållet

Olkinuora om protestbrevet: De har fog för sin oro

Journalisterna på Svenska Dagbladet publicerade för en vecka sedan ett upprop i SvDs interntidning Tidspressen. Medarbetarna är oroliga över jobben, tidningens framtid, SvDs nya policy och att det blivit lågt i tak på SvD. 67 personer har skrivit under uppropet. – Medarbetarna har fog för sin oro, säger SvDs chefredaktör Hannu Olkinuora.

Journalisterna på Svenska Dagbladet publicerade för en vecka sedan ett upprop i SvDs interntidning Tidspressen. Medarbetarna är oroliga över jobben, tidningens framtid, SvDs nya policy och att det blivit lågt i tak på SvD. 67 personer har skrivit under uppropet.

En tidig version av uppropet publicerades i Dagens Medias nättidning i måndags redan innan uppropet hade tryckts i Tidspressen.

Enligt journalister på SvD skiljer sig den slutliga versionen från Dagens Medias vad gäller formuleringar och undertecknare av uppropet.

En av undertecknarna är Lena Hennel, som emellertid inte vill kommentera uppropet externt. Hon hänvisar till ett möte då journalister och redaktionsledning talat ut och enats om att inte föra det slutliga uppropet utanför tidningshusets väggar.

Förutom Lena Hennel finns bland undertecknarna även namn som Richard Swartz, Rolf Gustavsson och Lars-Georg Bergqvist.

Oro för SvDs nya policy

Klart är att det en tid funnits en oro för jobben, tidningens framtid och SvDs nya policy, som bland annat innebär satsning på en ung, välutbildad publik i Stockholm.

Det finns en skepsis mot att SvDs försök att etablera sig som ett mellanting mellan morgontidning och kvällstidning. Enligt en SvD-medarbetare är stämningen infekterad och det finns de på redaktionen som tvivlar på affärsidén.

Många har uppfattat det som att redaktionen ställts inför ett ultimatum om den nya policyn: take it or leave it.

”Befälet på bryggan frågar inte efter vad manskapet på däck tycker”, säger en medarbetare.

Dessutom är alla hårt pressade av de ständiga förändringarna.

Olkinuora: “Den största förändringen i SvDs historia”

Vid ett stormöte på Svenskans redaktion i tisdags i förra veckan tog chefredaktören Hannu Olkinuora emot kritiken.

– Medarbetarna har fog för sin oro, säger han. Detta är den största förändringsprocessen i Svenska Dagbladets historia och det handlar om tidningens framtid.

Olkinuora ser uppropet som ett uttryck för personalens engagemang i tidningen och han säger sig ta kritiken på största allvar.

Han tror att en orsak till kritiken är att arbetet med att förändra tidningen gått så fort att flera medarbetare inte tydligt kunnat se vart den är på väg. Han medger också att man missat att låta medarbetarna få vara kreativa och bidra med egna idéer och förslag om hur tidningen ska kunna utvecklas.

– Nu har vi en dialog och samtalar om arbetssätt och om hur journalistiken ska presenteras i tidningen, säger Olkinuora.

En del av kritiken går ut på att det blivit lågt i tak på redaktionen.

– Det påståendet avvisar jag bestämt. Det är väsentligt att ha högt i tak i den interna debatten.

Kritik mot att artikel om fd medarbetare dröjde

Ett fall som använts exempel på att taket sänkts är schabblet kring publiceringen av en artikel om journalisten Marie-Louise Samuelsson, som nu i höst slutade på SvD. På redaktionen har det uppfattats som att medarbetare som lämnat tidningen inte ska omnämnas i SvDs spalter.

– Artikeln publicerades, men med viss fördröjning, säger Olkinuora. Skälen var rent publicistiska.

Ett handfast skäl till oro är beskedet om att 33 tjänster ska bort från redaktionen. Enligt uppgift vill tidningsledningen kringgå turordningsreglerna.

– Vi förhandlar om nerdragningarna och jag kommenterar dem inte innan vi blir klara, vilket jag hoppas blir så fort som möjligt.

hl@sjf.se

Fler videos
Fler avsnitt