Gå direkt till textinnehållet

Olika regler hos AF Kultur Media ifrågasätts

Journalistutbildningen på Skurups folkhögskola bedöms hårdare än vilken högskoleutbildning i journalistik som helst av Arbetsförmedlingen Kultur Media. De olika kriterierna för att bli inskriven upprör många, rapporterar P3 Nyheter.

P3 Nyheter har intervjuat Johanna Johansson som har en journalistutbildning från Skurups folkhögskola och har jobbat som journalist, men inte fick skriva in sig som arbetssökande journalist vid Arbetsförmedlingen Kultur Media. Både hon och många som kommenterat inslaget ifrågasätter Arbetsförmedlingens kriterier.

– Jag tyckte att det var lite förolämpande faktiskt att säga att jag inte är något som jag jobbar som i dag, säger Johanna Johansson till P3 Nyheter.

Benny Gustavsson, verksamhetssamordnare vid AF Kultur Media, förtydligar att Skurup – som ju är en väletablerad utbildning – är godkänd av myndigheten. Men Skuruputbildade journalister måste dessutom ha jobbat som journalister i sex månader för att bli inskrivna vid AF Kultur Media.

Sexmånaderskravet finns däremot inte för högskoleutbildningar.

– I princip alla högskolor som ger journalistutbildningar är godkända. Skillnaden är att det på högskolorna finns ett regelverk i systemet i sig som garanterar att en viss kvalitet hålls, säger Benny Gustavsson.

AF Kultur Media reviderar varje år sin lista över vilka utbildningar som ger en person rätt att skrivas in som journalist hos AF. Listan tas fram i samråd med ett branschnätverk med representanter för både arbetsgivarna och Journalistförbundet. Listan finns för att försöka motverka överetablering inom yrkesområdet.

– Men det blir alltid en bedömning från fall till fall. Grundprincipen är att vi hellre ska fria än fälla. Och man kan alltid begära att ett nej omprövas av chefen för respektive arbetsförmedling, säger Benny Gustavsson.

Det man kan missa som folkhögskoleutbildad och utan längre yrkeserfarenhet än sex månader är tillgång till de särskilda arbetsmarknadsåtgärder AF Kultur Media erbjuder, till exempel kurser och vidareutbildning. 

Däremot är det en vanlig missuppfattning att den som är inskriven som arbetssökande journalist slipper söka jobb i andra branscher, säger Benny Gustavsson.

– Vi har ingen yrkesförsäkring. Alla måste söka jobb även utanför sin bransch.

Man behöver dock inte ha en utbildning för att bli inskriven vid AF Kultur Media. Den som saknar utbildning kan bli inskriven om man de senaste tre åren huvudsakligen arbetat som journalist.

 

Fler avsnitt
Fler videos