Gå direkt till textinnehållet

Nytt stöd för tidningsutdelning

Regeringen har beslutat om ett nytt stöd för tidningsdistribution med anledning av Postnords övergång till varannandagsutdelning.

Stödet ska kompensera för merkostnaden som uppkommer för att kunna fortsätta att dela ut dagliga tidningar.

– En väl fungerande distribution av nyhetstidningar i hela landet är viktig ur ett demokratiskt perspektiv. Jag är glad att vi med detta beslut ger förutsättningar för att tidningsläsare i glesbygd fortsatt kan få hem sin dagstidning i brevlådan varje dag, säger kulturminister Jeanette Gustafsdotter, i ett pressmeddelande.

Storleken på stödet bestäms utifrån tidningens distribuerade postupplaga i de områden där Postnords posttjänst övergått till varannandagsutdelning och där samdistribution inte erbjuds. Upplagan baseras på förhållandena år 2020 och stödet utgår för de dagar då ordinarie postutdelning inte erbjuds.

Fler avsnitt
Fler videos