Gå direkt till textinnehållet

Nyhetskonsumtionen ökar på alla plattformar

Tiden som användarna tillbringar på medier fortsätter ligga på en högre nivå än innan pandemin, visar en rapport från Myndigheten för press radio och tv. Nyhetskonsumtionen har ökat på alla plattformar.

Tiden som användarna tillbringar på medier fortsätter att ligga på en högre nivå än innan pandemin. Under 2021 minskade den med sju minuter jämfört med året innan men den stannar ändå kvar på en högre nivå än tidigare uppmätta år, visar rapporten

De medier som ökade allra mest var de traditionella nyhetsmedierna som också har ett högt förtroende hos befolkningen. Det betyder att fler tog del av nyheter via public service, TV4 och morgontidningarna. Däremot minskade nyhetsläsningen via sociala medier. 

De som framförallt har tappat användare det senaste året är den kommersiella radion, en förklaring är att deras lyssnare oftare har radion på i bilen och på jobbet men när fler stannat hemma har färre lyssnat. 

Annons Annons

Bild: MPRT:s rapport Mediekonsumtion.

Man kan också konstatera att kurvan pekar fortsatt nedåt för linjär-tv, tittandet minskade med fem minuter under 2021 jämfört med året innan. Samtidigt ökade tittandet på strömningstjänsterna och allt fler av de svenska hushållen har tillgång till en strömningstjänst.

Ungefär hälften av alla svenskar mellan 9 och 79 år har tillgång till en dagstidningsprenumeration, en liten ökning jämfört med föregående år. 

Skillnad mellan generationerna är stor när det gäller valet av plattform för nyhetskonsumtion. Den yngre generationen använder i stor utsträckning sociala medier för att få tillgång till nyheter medan den äldre generationen använder mer av traditionella medier, främst SVT och Sveriges radio, för att ta del av nyheter. 

Skillnaderna minskade dock något under pandemin då fler äldre använde digitala nyhetsmedier än tidigare.

Bild: MPRT:s rapport Mediekonsumtion

Fler avsnitt
Fler videos