Gå direkt till textinnehållet

Nya regeringen ska ”utveckla public service”

Mediernas frihet och mångfald ska främjas, enligt Tidöavtalet mellan M, SD, KD och L.

Tidöavtalet mellan M, SD, KD och L utgör grunden för högersamarbetet under mandatperioden och innehåller sju samarbetsområden, varav ett rör kultur och medier. I avtalet står:

”Mediernas frihet och mångfald ska främjas. Public service-mediernas oberoende ska bestå och dess långsiktiga finansiering vidmakthållas. I ett delvis nytt medielandskap behöver public service-verksamheten utvecklas, som en del av den demokratiska infrastrukturen. Detta ska vara inriktningen inför den kommande tillståndsperioden 2026–2033.”

Dessutom finns i avtalet en passus som rör enskildas möjlighet till opinionsbildning:

”En studie ska göras av hur det nya medielandskapet påverkar förutsättningarna för enskildas opinionsbildning. Intresset av transparens och enskildas ställning i förhållande till dominerande sociala plattformar ska särskilt bevakas.”

Av avtalet framgår också att en svensk kulturkanon ska tas fram genom tillsättning av fristående expertkommittéer.

Fler avsnitt
Fler videos