Gå direkt till textinnehållet

Ny PO dröjer flera månader

Det dröjer månader innan en efterträdare till Olle Stenholm som Allmänhetens pressombudsman, PO, kan utses.

Det dröjer månader innan en efterträdare till Olle Stenholm som Allmänhetens pressombudsman, PO, kan utses.

PO väljs av ett kollegium bestående av ordföranden i Pressens samarbetsnämnd, chefs-JO och Svenska advokatsamfundets ordförande.

Kollegiet har ännu inte kommit i gång med sitt arbete. Det är oklart om tjänsten ska utlysas eller om kollegiet aktivt ska söka efter en lämplig person. Under alla omständigheter lär processen ta tid, troligen flera månader.

Som tänkbara efterträdare till Sten­holm har bland andra nämnts Dagens Nyheters läsarombudsman Lilian Öhr­ström, Göteborgs-Postens redaktionschef Kenth Andréasson, Sydsvenskans förre chefredaktör Hans Månson och hovrättspresidenten Johan Hirschfeldt. Även Publicistklubbens ordförande Stig Fredrikson och biträdande PO Kersti Söderberg, som nu är tillförordnad PO, har förekommit i diskussionerna om ny PO.

I avvaktan på en ny PO fortsätter Pressens samarbetsnämnd sina försök att reformera det pressetiska regelverket.

Samarbetsnämnden är huvudman för det pressetiska systemet med PO, och Pressens opinionsnämnd, PON.

I nämnden ingår representanter för Journalist­förbundet, Tidnings­utgivarna, Sveriges Tidskrifter och PK. Arbetet med att reformera det pressetiska systemet har gått trögt, men vissa framsteg har gjorts senaste halvåret.

Vid nämndens nästa sammanträde den 6 mars ska organisationerna redovisa hur de vill att publicitetsreglerna ska ändras eller ge besked om de anser att ändringar över huvud taget behövs.

I höstas föreslog PO, den nyligen bortgångne Olle Stenholm, att opinionsnämnden skulle få mandat att pröva även yrkesetiken – det agerande som föregått publicering – inte bara pressetiken, det som publicerats.

– Man kommer knappast någonstans med det förslaget. Journalist­förbundet och TU är – på olika grunder – emot en sammanslagning, säger PK-ordföranden Stig Fredrikson, som också är ordförande i samarbetsnämnden. TU anser att detta är en utgivarfråga medan Journalistförbundet menar att yrkesetiken ska prövas av förbundets yrkesetiska nämnd, YEN.

Vid ett seminarium om pressetik i januari ventilerades åter tanken på en Medienämnd, en idé som Jour­nalist­förbundet tidigare lanserat. Medienämnden skulle kunna pröva publiceringar i såväl tidningar och tidskrifter som radio och TV.

– Om det ska bli aktuellt måste initiativet komma från Sveriges Radio och Sveriges Television och det är i dag orealistiskt, säger Stig Fredrikson.

Han hoppas att låsningarna inte ska leda till att andra viktiga reformer inte kan genomföras. De uppgifter som han bedömer som angelägnast är att se över reglerna om respekt för privatlivet och komma överens om en definition av vad ”allmänintresse” är.

Begreppet har i dag oklar betydelse och motiverar ofta publiceringar som allmänheten har svårt att förstå. Fredrikson vill därför att samarbetsnämnden ska försöka komma fram till en användbar och begriplig definition av vad allmänintresse är.

– Det är nödvändigt för att möta hot om lagstiftning, säger han.

Ett annat reformförslag kommer från opinionsnämndens ordförande Johan Hirschfeldt, som vill att PONs fällningar ska göras mer lättillgängliga i form av journalistiskt hållna pressmeddelanden.

hl@journalisten.se

Fler avsnitt
Fler videos