Gå direkt till textinnehållet

Ny ledamot adjungerad i FGJ-styrelsen

Frilansen Valeria Helander är ny i Föreningen grävande journalisters styrelse. Hon är dock inte formellt tillsatt.

Efter ett avhopp har Föreningen grävande journalister adjungerat Valeria Helander som ny ledamot i styrelsen. Formellt kan nya styrelseledamöter bara tillsättas på årsmötet som hålls i samband med Grävkonferensen varje vår.

– Därför är hon inte formellt tillsatt, det vill vi betona. Hon är adjungerad och deltar i styrelsearbetet fram till årsmötet. Det är ett sätt att minska arbetsbördan för den sittande styrelsen, förklarar Linda Larsson Kakuli i FGJs valberedning.

Ni kallar inte till extrastämma för att fylla vakanser?

Annons Annons

– Jag tror att vi aldrig har kallat till en extrastämma på grund av att någon hoppat av sitt uppdrag i förtid. Stadgarna ger inget stöd för hur man ska göra, så vi har försökt lösa det pragmatiskt och ta in personer vi föreslagit adjungerat.

Fler avsnitt
Fler videos