Gå direkt till textinnehållet

Ny lag gör medier skyldiga skicka in material

Från den 1 juli träder en ny lag i kraft som innebär att medieföretag måste skicka in material som publicerats på webben till Kungliga biblioteket. Till en början gäller lagen endast de tio största tidningarna och tidskrifterna. Men från 31 december 2014 omfattar lagen allt material som publicerats på webben.

Anledningen till den nya lagen om leveransplikt är att regeringen vill att det digitala kulturarvet inte ska gå förlorat. Redan nu måste ett pliktexemplar av alla tryckta publikationer skickas in till Kungliga biblioteket.

E-pliktslagen träder i kraft 1 juli i år, men kommer inte att gälla för allt som publicerats på nätet förrän 31 december 2014. Lagen omfattar text, ljud och bild.

Under en övergångsperiod har Kungliga biblioteket valt ut ett 40-tal myndigheter, dagstidningar och tidskrifter samt några radiokanaler och TV-stationer.

Under testperioden ska biblioteket undersöka det mest praktiska sättet att överföra material som publicerats på nätet. Ett förslag är att använda sig av RSS-flödet. Hur material från läsplattor ska överföras är något som man ska undersöka under prövotiden.

Materialet som bevaras på bibliotekets servrar kommer endast att vara tillgängligt för forskare, inte journalister. I lagen om leveransplikt står det inget om tillgänglighet, utan där står endast att materialet ska sparas för framtiden.

Lagen omfattar myndigheter, massmedieföretag med grundlagsskydd för sin publicering samt företag som drivs i vinstsyfte och jobbar med publicering och produktion som sin kärnverksamhet. Lagen omfattar alltså inte privata bloggare.

Fler avsnitt
Fler videos