Gå direkt till textinnehållet

Ny förening ska gjuta liv i familjesidan

Trots att familjesidan är dagstidningens femte mest lästa avdelning, är den på många håll journalistiskt outvecklad. För en vecka sedan bildades en förening för familjeredaktörer med syfte att förnya familjesidorna. Ywonne Sahlberg på Norrköpings Tidningar har upptäckt familjesidans enorma journalistiska potential och låter den spegla allt från faderskapets glädje till sorgen efter en trafikolycka.

Efter många år som allmänreporter erbjöds Ywonne Sahlberg tjänsten som familjeredaktör. Aldrig att hon ville sätta sig i likboden, som tjänsten kallas.
– Jag betraktade det som en förolämpning. Duger jag inte till något annat, frågade jag mig.
Men löftet att få fria händer lockade och den tidigare försummade familjesidan har blivit en journalistisk framgång.

För fem år sedan inledde Ywonne Sahlberg sin omgörning av familjesidan på Norrköpings Tidningar. När hon drog igång jobbet var sidan något av en redaktionell slasktratt. Bridgeresultat, tipspromenader och skolmat stuvades in bland vigslar och dödsfall. Sidan redigerades inte utan monterades samman av så kallade tekniska samordnare.

Tillsammans med redigeraren Bosse Björk började Ywonne arbeta för att få bort referaten och istället göra en journalistisk nyhetssida om namn. Ett av de fasta inslag hon ville stryka var tankeord inför helgen som författades av traktens präster.

Annons Annons

– Jag tänkte att det blir väl ett himla liv om jag säger åt prästerna att sluta skriva efter tolv år, men det gick lättare än jag trott. ”Gud vad skönt att slippa”, sa en av dem jag ringde.

Vinjetten ändrades från Familjesidan till Personligt och bredden blev betydligt större. Idag ger Personligt utrymme åt livets alla skeenden. Bröllops- och dödsannonserna är kvar men intill kan det ligga reportage om självmord eller begravningsseder.

Ywonne plockar fram några sidor hon producerat den senaste tiden. I samband med Fars dag har hon haft en artikelserie om fadersrollen och bland annat intervjuat sexbarnspappan Jeffrey Taylor. På en annan sida finns ett handskrivet brev i faksimil från åttaårige David där han berättar om saknaden efter sin döda mormor. Brevet följs upp med en artikel om barns sorgearbete.

För två år sedan dog sju ungdomar från Norrköping i en bussolycka. På Personligt intervjuas föräldrarna om livet efter tragedin.

Ywonne strävar efter att ersätta de sedvanliga potentaterna med vanliga människor. Ett exempel är en serie om vår syn på döden där tre livserfarna äldre damer intervjuas.

Bland innehållet finns så vitt skilda ämnen som ett reportage om en mormor, speglad genom ett av hennes barnbarn samt en artikel om en kvinna som berättar hur det är att drabbas av håravfall.

Skvaller blandas med personnyheter

Förändringen av Norrköpings Tidningars familjesida har varit genomgripande även på andra sätt. Under rubriken Hört & hänt blandas skvaller om Tom Cruises skilsmässa med personnyheter om Lundaprofessorer.

De frimärksstora porträtten har försvunnit till förmån för betydligt större bilder, ofta med folk placerade i miljöer och sammanhang.

Slentrianmässig publicering av gruppkort på gamla klasskamrater som tog examen för 50 år sedan har också plockats bort. Om sånt överhuvudtaget ska platsa numera får det ske i form av intervjuer med de gamla klasskamraterna om till exempel hur det var att gå i skolan för ett halvsekel sedan.

Medan många familjeredaktörer vill ha en alltigenom positiv ton söker sig Ywonne Sahlberg bort från gulligull och strävar även här efter att arbeta journalistiskt.

– Intervjuar jag en arbetslös 50-åring får han frågan hur det är att gå och dra. Det är ju något alla ändå undrar över och de blir glada att få berätta att de inget hellre vill än jobba.

Både läsare och redaktionen nöjda

Tidningsomgörningar brukar utlösa livliga protester men enligt Ywonne har varken redaktionen eller läsarna kommit med några negativa kommentarer. En blå plastbunke med tackbrev tyder på att satsningen gått hem.

Under de senaste åren har en rad tidningar ryckt upp bevakningen av sport, kultur, nöje etc. Ywonne Sahlberg menar att tiden är mogen för en förnyelse av familjesidorna på bred front.

– Det är en plats för jätteviktiga nyheter men på flera ställen lever kungörelser och liknande kvar, säger hon och visar en dagstidning där namn på döda personer staplats på varandra, utan journalistisk bearbetning.

– Samhället har förändrats och det måste även familjesidan för att hänga med. Tidigare har det mest varit Rotarygubbar som uppmärksammats men fler ungdomar, kvinnor och invandrare måste in på familjesidorna.

Hon menar att det även är ett sätt att värna om papperstidningens överlevnad. Snabba nyheter går att få överallt men det riktigt lokala materialet finns i ortstidningen och i synnerhet på familjesidan.

Statusen ökat i takt med höjd journalistisk nivå

I och med att NTs familjesida blivit mer journalistisk har dess status på redaktionen höjts och det är inga problem att få reportrarna att medverka. Men på andra håll fortsätter familjesidan sitt liv i skymundan. Ywonne berättar om Svenska Dagbladets övergång till tabloid nyligen då familjesidan flyttades till del ett, något som dock aldrig nämndes när förändringen presenterades i medierna.

Trots sin inledande skepsis mot att sitta i likboden har Ywonne kommit fram till att det inte är så dumt.

– Det är betydligt mer stimulerande än vad jag kunnat föreställa mig. Jag ser fortfarande många nya möjligheter med sidan.

sw@sjf.se

Ny förening ska höja statusen

Den 24 mars bildade journalistkårens kanske tystaste grupp Föreningen yrkesverksamma familjeredaktörer, FYR. Genom föreningen ska de försöka förbättra familjesidorna, höja sin status och utbyta tips om namn.

I hela riket finns uppskattningsvis ett hundratal familjeredaktörer. Elva av dem, samtliga kvinnor, var med och konstituerade FYR. Till ordförande valdes Ywonne Sahlberg, Norrköpings Tidningar.

Vice ordföranden, Solbrith Eidenby vid Länstidningen i Östersund, ser som föreningens viktigaste uppgift att stärka medlemmarnas ställning på redaktionerna.

– Nu görs familjesidorna om på många tidningar. Det är lite typiskt att omgörningarna kommit sist till oss, efter det att man förnyat andra avdelningar.

Hon menar att jobbet som familjeredaktör inte alltid ses som journalistiskt.

– Vill man vara ledig en dag är det inte direkt så att folk kastar sig hit för att jobba.

Ett av målen med FYR är fortbildning av medlemmarna. Solbrith Eidenby vill bland annat arbeta för att förnya språket på familjesidorna som hon anser ofta vara lite ålderdomligt.

Många jobbar ensamma

Många familjeredaktörer arbetar ensamma och det finns stort behov av kontakt med kollegor. FYR ska fortsätta att bygga ut det nätverk som utvecklats mellan familjeredaktörer på olika håll i landet. De har en e-postlista dit medlemmarna kan maila för att tipsa om personnyheter. På så sätt kan till exempel en redaktör i Malmö snabbt få veta om en person som avlidit i Östersund har anknytning till Sydsverige.

SOM-undersökningen vid Göteborgs universitet har i dagarna slutfört en undersökning som visar att 52 procent av läsarna läser mycket eller nästan allt som står på familjesidorna. Siffran bygger på svar från drygt 1 500 personer.

Familjenyheter kommer på femte plats av 15 rangordnade avdelningar i dagstidningen och är mer läst än till exempel sport, nöje och ekonomi.

sw@sjf.se

Fler avsnitt
Fler videos