Gå direkt till textinnehållet

Ny ansvarig utgivare i Göteborg: GT-profilen måste bli kvar

Expressen och GT förenas i ett bolag. Ny ansvarig utgivare på GT blir Expressenveteranen Stig Hoffman, som aviserar personalminskningar “både här och där”.

Expressen och GT förenas i ett bolag. Ny ansvarig utgivare på GT blir Expressenveteranen Stig Hoffman, som aviserar personalminskningar “både här och där”.

För ett par veckor sen godkände Konkurrensverket Expressens köp av GT.

I förra veckan meddelade Expressen att GT ska upphöra att vara ett självständigt bolag. GTs medarbetare kommer i framtiden att vara anställda på Expressen.

De konkreta planerna på förändringar blev kända för klubben först förra onsdagen.

— Vi har tidigare hört talas om såna tankegångar och förslag, säger Stefan Gadd, ordförande i GTs journalistklubb. Men då trodde vi att de skulle vara förhandlingsbara och möjliga att påverka.

Besked om vad som ska hända med personalen kommer att ges till vintern eller våren 1998.

— Först ska ny organisation och bemanningsplan utarbetas, säger Stefan Gadd. Eventuellt kommer erbjudanden om avgångsvederlag.

Tanken är att GT-medarbetarna framöver ska koncentrera sig på regional bevakning.

Personalminskningar ska göras i hela organisationen, alltså både på Expressen och på GT. Hur det ska ske och i vilka proportioner tidningarna emellan är dock oklart.

Klart är emellertid att en av Expressens redaktionschefer, Stig Hoffman, den 1 december blir administrativ chefredaktör på GT. I februari övertar han även utgivaransvaret från nuvarande chefredaktören Anders Westgårdh, som har erbjudits att bli kvar på GT med bibehållen titel.

Westgårdh var på tisdagen bortrest och oanträffbar för en kommentar.

Klubben på GT har varit positiv till Expressens köp av tidningen, som man hoppas ska innebära att tidningen kan överleva.

— Det är svårt att se något vettigt alternativ, säger Stefan Gadd. Men Expressen borde ta det försiktigt och lugnt och se vad marknaden tycker. Det får inte bli för låst. Blir det fel måste man kunna korrigera åtgärder.

Klubben har ännu inte bestämt sig för hur den ska agera.

— Vi har begripit att det skulle bli en ny ansvarig utgivare och ett gemensamt bolag. Det har vi inga synpunkter på, utan mer vad GT ska bli för tidning i fortsättningen.

Journalisterna på GT oroas nu bland annat över om tidningen på sikt ska förvandlas till en lokalredaktion till Expressen i Göteborg eller om den kommer att förbli en tidning i sig.

Till oron bidrar att arbetsmarknaden i Göteborg för journalister redan är kärv.

Stig Hoffman betonar att omorganisationen knappt är påbörjad och att det nu kommer att vidta förhandlingar.

— Min vilja är att vi ska göra en mycket bra nyhetstidning för Göteborg och Västsverige, säger han. Jag tycker att det ligger inom rimlighetens ramar att sikta på en upplaga på 100 000 exemplar.

Enligt Hoffman kommer GT även i framtiden att framstå som en självständig tidning, även om Expressens namn kommer att adderas till GTs logotyp.

Han är irriterad över ett uttalande från Journalistförbundet, där det bland annat heter:

“Förbundsstyrelsen fördömer Bonniers planer att göra GT till en Stockholmsstyrd kvällstidning. Det leder inte bara till personalnedskärningar på GTs och Expressens redaktioner, utan även till att läsarnas valfrihet begränsas mycket kraftigt.”

— SJFs uttalande är alldeles missriktat. GT-profilen måste bli kvar. Jag kan inte komma till Göteborg och göra en stockholmsk tidning.

Stig Hoffman avfärdar också uppgifter i Aftonbladet om att GTs personal ska halveras.

— Det är lögnaktigt. Det stämmer inte heller att Anders Westgårdh ska sparkas. Han har en god penna och jag hoppas att han ska bli tidningens ansikte utåt.

Personalminskningar “både här och där” är dock inte uteslutna. En av poängerna med ett samarbete är ju att undvika dubbeljobb, menar Hoffman. I det sammanhanget ser han också att Expressen kan tillföra GT något med sina bilagor.

Stig Hoffman omnämns ofta som en hårdför person, ett rykte som han tror uppstod under hans tid som personaldirektör.

— I förhandlingar ska man spela en roll. Är man då tuff får man stå ut med vissa epitet. Men egentligen är jag en snäll och timid person.

Fler avsnitt
Fler videos