Gå direkt till textinnehållet

NWT publicerade detaljer om överfallsvåldtäkt

Nya Wermlands-Tidningen klandras av Mediernas Etiknämnd för att ha publicerat detaljer om en överfallsvåldtäkt. NWT har efter publiceringen skärpt sina rutiner kring publiceringar om grova våldsbrott.

I november förra året publicerade NWT en artikel på sin sajt om att rättegången inletts mot en man misstänkt för överfallsvåldtäkt på en kvinna i en namngiven, mindre, stad. I artikeln redogjordes i detalj vad som hade hänt; var kvinnan befunnit sig tidigare på kvällen, vad hon ätit, druckit och hade på sig, vad hon känt när våldtäktsmannen närmade sig henne och hur överfallet gått till.

Kvinnan anmälde publiceringen till Allmänhetens Medieombudsman (MO). Hon menade att NWT publicerat detaljer från våldtäkten som inte ens hennes familj kände till. Tidningen hade också återgivit den misstänkta gärningsmannens version av händelseförloppet, vilken hon inte känt till.

Hon menade också att bostadsorten var så liten att de flesta visste att det var hon som blivit överfallen.

NWTs utgivare Mikael Rothstein svarade MO att tidningen redan samma kväll som artikeln publicerats, efter att ha blivit kontaktad av en vän till anmälaren, hade redigerat texten vid tre tillfällen. Flera detaljer om händelseförloppet den aktuella kvällen togs bort, liksom detaljer från den misstänkte mannens berättelse.

NWTs utgivare beklagar till MO att texten publicerats i den ursprungliga versionen. Följande dag hade redaktionen inlett ett internt arbete där man diskuterade etiska avvägningar kopplade till publicering av artiklar om grova våldsbrott. Man har också skärpt de interna rutinerna för publicering av sådana texter, enligt Rothstein.

MO Caspar Opitz konstaterar i sin bedömning att det finns ett allmänintresse av att rapportera om sexualbrott, här stärkt av att gärningen skedde på offentlig plats, men att ämnet är ytterst integritetskänsligt för brottsoffret.

NWTs artikel innehöll uppgifter som gjorde det möjligt för en krets runt brottsoffret och hennes anhöriga, som vetat att något av känslig art inträffat, att identifiera henne, konstaterar MO.

”Denna krets har genom publiceringen fått information om vad anmälaren utsatts för och händelseförloppet kring det.” skriver MO.

Att NWT agerade och redigerade texten samma kväll den publicerades uppväger inte den skada som redan uppstått, anser MO, och bedömer att NWT bör klandras för att ha åsamkat kvinnan en oförsvarlig publicitetsskada.

Mediernas Etiknämnd delar MOs bedömning och klandrar NWT för att ha brutit mot god publicistisk sed.

MEN lägger till att det kan finnas ett berätti­gat intresse av att berätta var grova brott som begås på allmän plats ägt rum, men att det då måste göras med stor försiktighet i varje enskilt fall så att uppgifterna inte bidrar till att ytterligare kränka brottsoffret.

Fler avsnitt
Fler videos