Gå direkt till textinnehållet

NSD bröt mot god sed

Pressens Opinionsnämnd (PON) fäller Norrländska Socialdemokraten för att ha brutit mot god sed när de publicerade mycket integritetskränkande uppgifter om en lärares bakgrund, när denna redan avslutat sin tjänst.

I januari förra året publicerade NSD två artiklar: "Avskedad (ortsnamn)-lärare blev rektor i Västerbotten" och "Varnad lärare blev rektor – och får sluta igen".

I artiklarna beskrev tidningen hur en lärare som tidigare arbetat i kommunen nu fått arbete på annan ort. Och även slutat sin anställning där. Tidningen beskrev de problem som de ansåg hade funnits kring läraren, bland annat kritik från elever och en polisanmälning för sexuellt ofredande.

Läraren som omskrev i artiklarna anmälde tidningen. Han ansåg att den bedrev en personförföljelse av honom och att rapporteringen saknade allmänintresse. Trots att han blivit tvungen att flytta från sin hemstad på grund av tidningens rapporterade, så fortsatte NSD att skriva om honom. Artiklarna innehöll felaktiga påståenden och ett ensidigt rapporterande. NSD borde ha kontaktat honom för att höra hans version.

Annons Annons

NSD ansåg att artiklarna hade allmänintresse, eftersom de tidigare händelserna kring läraren väckt stor uppmärksamhet . Att det var relevant att rapportera om händelserna styrktes bland annat av att skolledningen på den ort läraren flyttat till hade omprövat sitt anställningsbeslut. Tidningen påpekade även att en reporter sökt läraren utan att lyckats nå honom.

Allmänhetens Pressombudsman ansåg att tidningen bör klandras. Läraren som pekas ut i artiklarna har utsatts för en allvarlig publicitetsskada. NSD publicerade mycket integritetskränkande uppgifter ur sekretessbelagda dokument, i en situation där lärarens tjänst upphört. Det är då pressetiskt tvivelaktigt att fortsätta avslöja detaljer om läsarens bakgrund, anser PO. NSD borde ha låtit läraren få komma till tals i artiklarna.

PON instämmer i POs bedömning.

Fler videos
Fler avsnitt