Gå direkt till textinnehållet

Notiser#9 23-29 mars

-

Kortvikariat vanlig början i karriären

LAS Nästan var tredje journalist har haft två eller flera vikariat som varat längre tid än sex månader. Det visar en Sifo-undersökning.

Näringslivets Mediainstitut (NMI) har nyligen utkommit med rapporten ”Medias las-proleteriat – finns det?”.

På uppdrag av NMI har Sifo telefonintervjuat 723 journalister. Ett 90-tal av dem uppgav att de haft fler än tre korta anställningar. Bara sju procent av journalisterna svarade att LAS-reglerna är den viktigaste anledningen till de många kortjobben. Av de övriga hänvisar dock många till fenomen som indirekt kan härledas till LAS, konstaterar NMI i sin rapport. Andra förklaringar till de många tidsbegrändade jobben var till exempel: ”Det finns väldigt många vikariat men väldigt få tjänster”.

Undersökningen visar även att det de senaste åren blivit vanligare att journalister inleder sin yrkesbana med att hoppa runt mellan korttidsjobb.

Svenskan bildar Nya Medier

INTERNET Svenska Dagbladet samlar all verksamhet som rör Internet under en resultatenhet med namnet Nya Medier.

Chef blir nuvarande sportchefen Roger Andersson som även kommer att ingå i redaktionsledningen.

Sabotage mot dansk lokal-TV-kanal

UTLAND I helgen blev det mörkt i rutan hos danska lokal-TV-kanalen Kanal København, uppger 25 timmar. En sändarparabol hade förstörts och kablar skurits av. Anledningen tros vara att någon vill stoppa kanalens utsändningar av porrfilmer. Varje dag efter midnatt sänder nämligen TV2000 porr på Kanal København. Sedan kanalen startade med porren har antalet tittare dubblerats, från 48 000 per dag till 113 000.

TV4-såpa fälldes för våldsinslag

ETIK Granskningsnämnden för radio och TV har fällt TV4s serie Sunset Beach för våldsinslag.

Programmet sändes kl. 17.10 den 7 oktober i fjol. Det innehöll några scener som skildrade våld och hot om våld. Nämnden konstaterade att programmet sänts vid en tidpunkt då varsamhet ska iakttas när det handlar om våldsskildringar. I programmet förekom scener som kunde ha verkat skrämmande för barn.

Programmet stred mot bestämmelsen om hänsynstagande till mediets genomslagskraft i TV4s sändningstillstånd.

A-kasseavdraget: 86 kronor per månad

DEKLARATIONEN Avdraget för a-kassan i deklarationen är 86 kronor per månad för medlemmar i Journalistförbundet, och det får man dra av för de månader man betalat in avgiften. Den som inte är medlem i SJF utan bara med i a-kassan får dra av 94 kronor per månad.

Jens Assur väljer film och reklam

MEDIER Jens Assur planerar att arbeta mindre med dokumentära stillbilder för att istället jobba mer med reklam och film. Det skriver Resumés webbtidning.

För ett halvår sedan ingick Jens Assur ett kontrakt med tidningen Life om att skildra nationalidrotter i ett antal länder. Life kommer dock att läggas ner som månadstidning och ska bara komma ut i specialupplagor. Innan Assur i högre grad övergår till reklam och film ska han avsluta sitt kontrakt med Life. Han arbetar även med sin första bok som ges ut i höst och handlar om människorna i Sverige, skriver webb-Resumé.

Radio Kalmar fälldes

ETIK Radio Kalmar, P4, har fällts av Granskningsnämnden för radio och TV för brott mot kravet på opartiskhet.

I höstas sände lokalstationen några inslag om en person som utsatts för trakasserier av traktens ungdomar. Den drabbade mannen intervjuades och några företrädare för polisen uttalade sig om att mannen själv bar skulden till de trakasserier han utsatts för.

Mannen anmälde inslaget och hävdade att han borde ha getts tillfälle till genmäle. Nämnden tycker också att inslagen blev partiska till hans nackdel genom att han inte fick kommentera polisens påståenden.

Otydlig sponsring i Öppna Kanalen

ETIK Öppna Kanalen i Göteborg har fällts för otydliga sponsringsmeddelanden av Granskningsnämnden för radio och TV.

Nämnden har granskat sändningar i Öppna Kanalen på eget initiativ. Ett av programmen visade ett antal företagslogotyper i början och slutet. Skyltarna innehöll inte något meddelande om att de angivna företagen hade sponsrat programmen och enligt nämnden kan de därför inte anses utgöra några sponsringsmeddelanden i lagens mening.

Fler avsnitt
Fler videos