Gå direkt till textinnehållet

Norran klandras för publicerat namn

Norran klandras av Pressens opinionsnämnd för att av misstag ha publicerat namnet på en person som uppsökt läkare på en kvinnoklinik.

Det var i april i år som Norran publicerade ett kort inlägg under rubriken Dagens applåd som gick att läsas i tidningen och på webben. I inlägget tackar en person en läkare på kvinnokliniken. Under inlägget stod skribenten namn.

Kvinnan anmälde Norran till Pressombudsmannen, PO, eftersom tidningen brutit sitt löfte om att inte publicera hennes namn i tidningen. Kvinnan menar att tidningen publicerat hennes fullständiga namn trots att det stått att det inte skulle ske.

Norran svarade att ett misstag hade begått och beklagade det inträffade.

PO konstaterar att inlägget innehåller uppgifter om läkarkontakter, något som måste anses utgöra känslig och privat information. PO anser att tidningen därmed har brutit mot god publicistisk sed och bör klandras. PON instämmer i POs bedömning.

Fler avsnitt
Fler videos