Gå direkt till textinnehållet

Nilssons Taube-bild spökar igen

Efter att ha förlorat i Hovrätten stämmer bildombudsmannen Staffan Teste och dennes klient Gunnar Nilsson nu Apple och musiktjänsten I-tunes för upphovsrättsbrott.

I-tunes visat omslaget på en skiva med Nilssons bild. Varje gång skivan avbildas i tryck eller digitalt, måste fotografen ersättas, menar Teste.

Journalisten har tidigare skrivit om fallet med Evert Taube-skivan "O, eviga ungdom" som publicerades av Åhléns i en reklamkampanj. Med stöd av Staffan Teste, bildombudsman, stämde fotografen Gunnar Nilsson varuhuset Åhléns i Stockholms tingsrätt för brott mot upphovsrättslagen. Nilsson och Teste menade att bilden enbart fick användas i tryck på skivans omslag –  skivan fick därefter inte avbildas i andra tryck utan att separat avtal tecknats. Till Dagens Nyheter säger Teste i en artikel att EMI fick använda bilden i sin egen marknadsföring, men genom att Åhléns reklam publicerade bilden fick en annan juridisk person tillgång till en kopia, vilket Teste menar strider mot avtalet.

I tingsrätten fälldes också Åhléns för nyttjandet av bilden. Men domen överklagades och i Hovrätten friades bilden med motiveringen att det som avbildades bör betraktas som en produkt och inte en bild. Högsta Domstolens dom faller denna höst.

Annons Annons

Men efter att bilden även dykt på Apples musiktjänst I-tunes drar nu Teste och Nilsson även I-tunes inför rätta för brott mot upphovsrättslagen. I-tunes har tagit bort bilden på skivan från sin sajt, som i stället har en brun ruta med titeltexten.

Felicia Elling-Falk, jurist på Sveriges Fotografers Förbund säger att förbundet inte har tagit tydlig ställning till det enskilda fallet i brist på kunskap om de specifika detaljerna i avtalen, men säger att fallet i sig är "intressant".

Enligt Olle Wilöf, jurist på Journalistförbundet, visar tvisten att provisionsbetalning inte fungerar som modell på alla typer av upphovsskyddat material.

– Konsumenterna betalar för musiken, inte för bilden, så Taube bör få provision via I-tunes, men inte fotografen. Han bör i stället söka ersättning i form av arvode. De här olika kreatörerna agerar på olika marknader, med olika villkor. Inte alla upphovsrättsligt skyddade prestationer finns på konsumentmarknader, vilket jag tycker är en viktig lärdom, säger Olle Willöf.

– Fallet visar också att begränsningarna i de nya lagliga betaltjänsternas provisionsmodeller, framhåller han.

Not: Journalisten publicerar inte bilden av Evert Taube-skivan på denna sajt eftersom återgivning av i kritiskt eller exemplifierande syfte enligt lagen om upphovsrätt  (1960:729: kap. 2, paragraf 23) endast är tillåtet i  papperstidningar. Läs vidare här.

Fler avsnitt
Fler videos