Gå direkt till textinnehållet

Nils Funcke friad av JK

Justitiekanslern anser att Riksdag & Departements publiceringar av spelannonser hör in under lotterilagen och att de inte är brottsliga ur tryckfrihetssynpunkt, skriver Medievärlden.

Riksdag & Departements chefredaktör Nils Funcke tog i fjol in två annonser från spelbolaget Ladbrokes. Nils Funcke sade vid publiceringarna att han inte tvekade eftersom det handlar om opinionsbildning.

Publiceringen anmäldes av några riksdagsmän till rikdagsstyrelsen och till lotteriinspektionen. Därför anmälde Nils Funcke i sin tur publiceringarna till Justitiekanslern, som kommer fram till att de hör in under tryckfrihetsförordningen och att de inte är brottsliga


Fler avsnitt
Fler videos