Gå direkt till textinnehållet

Mindre pengar till externa bolagi SRs budget

I budgetförslaget för 2007 minskar Sveriges Radio utläggningarna till externa produktionsbolag med 10 miljoner kronor till totalt 110 miljoner. VD Peter Örn skriver, i ett pressmeddelande, att sänkningen är en följd av att den externa produktionsmarkanden för radio fortfarande är under uppbyggnad och att denna nivå är mer realistisk.

I budgetförslaget för 2007 minskar Sveriges Radio utläggningarna till externa produktionsbolag med 10 miljoner kronor till totalt 110 miljoner. VD Peter Örn skriver, i ett pressmeddelande, att sänkningen är en följd av att den externa produktionsmarkanden för radio fortfarande är under uppbyggnad och att denna nivå är mer realistisk.

– Sveriges Radio har sedan flera år kunnat bedriva programverksamhet för mer pengar än vad man får i årlig medelstilldelning från tv-avgifterna, som finansierar public service, säger Peter Örn.

Orsaken är att SR i början av 2000-talet fick drygt 300 miljoner kronor i återbetalning av inbetalade pensionspremier. SRs styrelse valde att fördela användandet över en följd av år, bland annat i form av satsningar på webben och i mobilen. Dessa särskilda satsningar har uppgått till cirka 60 miljoner kronor per år.

Inom något år är dessa extrapengar förbrukade. VD Peter Örns föreslår nu styrelsen i sitt budgetförslag till styrelsen, som behandlas den 12 december, att 60 miljoner kronor under 2007 tillförs programverksamheten som engångsmedel, och att verksamheten successivt ska anpassas till ordinarie medelsram. Detta innebär att de 60 miljonerna inte finns att tillgå från 2008. 30 miljoner kronor satsas på särskilda åtgärder för att klara omställningen, enligt budgetförslaget.

Samtidigt föreslår Peter Örn att investeringarna inom SR tillfälligt minskas med 20 miljoner kronor samt att ökningen av de externa produktionsutläggningarna minskar, från föreslagna 40 miljoner till 30 miljoner. Det innebär att de totala utläggningarna till externa produktionsbolag 2007 blir 110 miljoner kronor i stället för 120 miljoner.

– Vi vidtar dessa åtgärder nu för att undvika att vi i framtiden hamnar i en akut ekonomisk kris, säger Peter Örn.

ik@journalisten.se

Fler avsnitt
Fler videos