Gå direkt till textinnehållet

Mia-avtalet gav högre natt-OB

Omkring 500 journalister vid TV4 AB, lokala TV4-stationer och kommersiella radioföretag fick ett nytt löneavtal natten till onsdagen. Avtalet börjar gälla från den 1 juli. Det treåriga avtalet ger lönehöjningar på 3,2 procent första året, 2,8 procent andra året och 2,7 procent tredje året. Det är totalt 8,7 procent.

Omkring 500 journalister vid TV4 AB, lokala TV4-stationer och kommersiella radioföretag fick ett nytt löneavtal natten till onsdagen. Avtalet börjar gälla från den 1 juli.

Det treåriga avtalet ger lönehöjningar på 3,2 procent första året, 2,8 procent andra året och 2,7 procent tredje året. Det är totalt 8,7 procent. Avtalet garanterar en lägsta höjning för alla med 230 kronor från 1 juli i år, 220 kronor från samma datum 2002 och 220 kronor från 1 juli 2003.

Lägstalönerna räknas upp med 3,5 procent.

Annons Annons

– Det här avtalet är bättre än andra avtal på tjänstemannaområdet, säger Journalistförbundets ordförande Agneta Lindblom Hulthén med hänvisning till att andra tjänstemannaavtal ligger på 8,5 procent. Om man dessutom räknar på 38 månader, vilket flera tjänstemannaavtal omfattar, är avtalet mellan Journalistförbundet och Medie- och Informationsarbetsgivarna (MIA) värt 9,2 procent.

Höjd OB-ersättning för nattpassen

Journalistförbundet fick igenom sitt krav på bättre OB-ersättning för medarbetare som har arbetspass som börjar mellan kl. 00 och kl. 07. Där sker en höjning med 25 procent.

Däremot ville arbetsgivarparten inte gå med på någon särskild pott avsatt för så kallade multijournalister. Istället tillsätts en partsammansatt arbetsgrupp som ska se över kompetensutvecklingen inom etermedieområdet.

– Det är egentligen en grupp som redan finns på MIA-tidskriftsområdet som även ska titta på hur arbetet utvecklats för journalisterna på etermedieområdet, berättar Ronald Rosengren i Journalistförbundets styrelse.

Nytt i avtalet är att eventuella omotiverade löneskillnader mellan kvinnor och män ska justeras före löneförhandlingarna. De pengarna ska tas utanför potten.

Föräldralön till alla föräldrar

Nyanställdas löner, som konstaterats ligger lågt, kan justeras utanför potten.

– Det innebär att klubbarna kan kräva förhandling om de tycker att någon nyanställd medarbetare har för låg lön i förhållande till sina kolleger, säger Ronald Rosengren. Det gör att man kan rätta till felaktigheter innan eftersläpningen blivit för stor.

Det förs också in en ny, könsneutral skrivning om föräldralön i avtalet. Den innebär att även män kan få föräldralön enligt avtalet.

qr@sjf.se

Fler avsnitt
Fler videos