Mer än hälften vill
lämna journalistiken

8 september, 2016

Över 60 procent av dem som svarade på en enkät som Journalisten skickade ut till medlemmar i Journalistförbundet funderar på att lämna journalistiken. 25 procent svarade att jobbet är mycket stressigt.

Mediebranschen genomgår nu en dramatisk förändring. Annonsintäkterna minskar vilket leder till att mediehus skär ner på antalet anställda. De dystra prognoserna påverkar journalisternas framtidstro.

61,5 procent av dem som svarat på Journalistens enkät har funderat på att lämna yrket.

Närmare 70 procent av dem som jobbar på landsortstidningar är osäkra på om de ska jobba vidare. 74 procent av de bemanningsanställda har funderat på att lämna journalistiken och 72 procent av redigerarna.

Undersökningen visar också att stressen i jobbet har ökat. 25 procent upplever att jobbet är mycket stressigt. När Journalisten gjorde en liknande undersökning för fyra år sedan svarade 16,5 procent att jobbet var mycket stressigt.

Produktionskraven har ökat och det kan vara en orsak till att jobbet upplevs som mer ansträngande. 80 procent anser att produktionskraven ökat de senaste fyra åren. Det är något fler än i Journalistens undersökning för fyra år sedan då 73 procent svarade att de ökat. Det verkar framför allt vara de som jobbar på dagstidning som upplever att kraven på att producera mer på kortare tid ökat. 91 procent av dem som jobbar på landsortstidning anser att produktionskraven ökat och 87 procent på dagstidningar i Stockholm, Göteborg och Malmö. Även de som arbetar på kvällstidning svarar att de måste producera mer (86 procent).

 

FOTNOT: Enkäten skickades ut med e-post till 12 260 aktiva medlemmar i Journalistförbundet i juni. Av dessa svarade 3 729, alltså 30,4 procent.
Enligt de bakrundsvariabler som vi undersökt är avvikelserna mellan de som svarat och de som inte svarat på enkäten liten.
Det vi kan se är att något fler kvinnor svarat (59 procent, mot 53 procent av de aktiva medlemmarna), något färre av de som arbetar med radio och tv har svarat (20,5 mot 25 procent av medlemmarna), något färre frilansar har svarat (11,5 procent, mot 14 procent av de aktiva medlemmarna).
Andelen som arbetar på dagstidning och kvällstidning överensstämmer väl mellan de som svarat på enkäten och andelen aktiva medlemmar totalt (35 mot 34 procent, respektive 4,5 mot 4 procent).

 

Läs hela undersökningen i senaste numret av Journalisten (10/2016). Prenumerera här.

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet
Ansvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies