Gå direkt till textinnehållet

Mer föräldralön i nya etermedieavtalet

Journalistförbundet och Medieföretagen har tecknat ett nytt centralt kollektivavtal för kommersiella etermedier, bland andra TV4.

Det nya avtalet innebär lönehöjningar om 4,1 procent från den 1 april 2023 och 3,1 procent den 1 april 2024 – i likhet med övriga avtal som Journalistförbundet och Medieföretagen tecknat under våren. Lägstalönerna höjs med 1 350 kronor och löneprocessen förändras så att klubbar får större möjligheter att lyfta specifika grupper, till exempel personer som har varit anställda länge men halkat efter i löneutvecklingen. Samma formuleringar finns i avtalen för dagspress, public service och tidskrifter.

– Lön har varit den absolut största frågan i årets avtalsrörelse och det känns bra att vi lyckats komma överens med Medieföretagen om att även våra medlemmar inom kommersiell etermedia ska ha rätt till lönehöjningar i samma nivå med övriga arbetsmarknaden, säger Journalistförbundets förhandlingschef Katarina Dahlskog i en kommentar.

I etermedieavtalet införs en utökad rätt till föräldralön, som är en extra lön från arbetsgivaren utöver den ersättning som Försäkringskassan betalar i form av föräldrapenning. De nya reglerna gör att föräldralediga kan få mer föräldralön: de som varit anställda i tre år får föräldralön under fyra månader i stället för tre och de som har varit anställda i fem år får rätt till föräldralön under sex månader i stället för fem.

– Jag är stolt och glad över att vi förhandlat fram högre och bättre ersättning för föräldralediga journalister. Det här har varit en prioriterad fråga eftersom ersättningen i det här avtalet varit sämre än på andra områden. Många yngre medlemmar lyfter föräldralönen som en viktig fråga och nu har vi lyckats få igenom stora förbättringar, säger Journalistförbundets ordförande Ulrika Hyllert i en kommentar.

Medieföretagens ansvariga förhandlare Louise Bjarnestam beskriver i ett pressmeddelande förhandlingarna som konstruktiva: 

– Vi har efter konstruktiva förhandlingar tecknat avtal inom de ramar, det så kallade märket, som arbetsmarknadens parter är överens om. Vi är även kommit överens om vissa ändringar gällande föräldralön och praktikanter, säger Louise Bjarnestam.

Fler avsnitt
Fler videos