Medlemmar rasar mot Lärarförbundet

19 februari, 2019

Krisen på Lärarförbundets tidningar Lärarförbundet får skarp kritik för beskedet att man vill outsourca tidningsproduktionen. Ett medlemsförslag vill nu stoppa processen.

”När man trodde att botten var nådd fortsätter Lärarförbundet nedåt i tidningspolitiken”, skriver Sten Svensson, tidigare chefredaktör på Lärarnas Tidning, på Twitter.

”Vad håller på att hända med mitt Lärarförbund? Detta är verkligen inte något som vi beslutade om på kongressen”, skriver Per Edberg, huvudskyddsombud för Lärarförbundet i Umeå.

Fackligt aktive läraren Marcus Larsson är också skarpt kritisk till den demokratiska processen i Lärarförbundet:

– Medlemmarna vet väldigt lite vad det här beslutet är grundat på.Jag förmodar att det handlar om pengar, och om man spekulerar lite också att förbundskansliet är lite besviken på uppmärksamheten kring tidningarna i höstas. Är man en förening tar man beslut demokratiskt – det dyker inte bara upp ett pressmeddelande så här. Vi hade kongress för fyra månader sedan, där fanns ingen som helst diskussion om att sluta producera tidningar trots att hur många chanser som helst fanns med motionerna om tidningarna, säger Marcus Larsson.

Han har skrivit ett medlemsförslag som efter beslut i hans lokalförening Kungälvs styrelse idag ska skickas vidare till förbundsstyrelsen. I förslaget yrkar han och ett 25-tal ytterligare medlemmar – varav två ordförande för större lokalavdelningar – att processen att lägga ut tidningarna på entreprenad omedelbart avbryts, att förbundsrådet får i uppdrag att undersöka hur medlemmarna ser på frågan och att förbundsrådet får beslutsmakt i frågan.

– I själva sakfrågan är min principiella åsikt att det finns ett stort värde för en så stor förening som Lärarförbundet att ha ett organ som även tittar på vilken effekt den egna verksamheten har för medlemmarnas arbetsvillkor. Medlemmarna måste få bestämma om vi vill ha det så i Lärarförbundet, eller om vi vill ha ett kommunikationsblad.

Men förbundet betonar att tidningarna ska förbli oberoende med självständig ansvarig utgivare som fattar alla publicistiska beslut.
– Jag är ganska säker på att medlemmarnas inflytande inte kommer att öka av att FS beställer en produkt av en contentbyrå, säger Marcus Larsson.

Krisen på Lärarförbundets tidningar

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet
Ansvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies