FOTO: Tor Johnsson

Medier som sprider desinformation ska nekas stöd

13 april, 2021

Myndigheten för press, radio och tv har fattat beslut om nya föreskrifterna för mediestöd, och har ändrat vissa formuleringar om vad som utgör ”redaktionellt innehåll av hög kvalitet”, efter omfattande kritik från branschen.

Journalisten berättade i februari att Myndigheten för press, radio och tv (MPRT) föreslog nya föreskrifter för mediestödet till allmänna nyhetsmedier. Föreskrifterna gäller redaktionsstöd, vita fläckar-stöd och stöd till utveckling och innovation, däremot inte drift- och distributionsstödet. 

Mediestödsförordningen ändrades 2020 och tillfördes ett krav på ”redaktionellt innehåll av hög kvalitet” för att få stöd. I sitt ursprungliga förslag gjorde MPRT följande definition:

”Med redaktionellt innehåll av hög kvalitet avses att mediet regelmässigt präglas av ansvarstagande nyhetsförmedling. Med ansvarstagande nyhetsförmedling avses bland annat att nyhetsmediet inte bidrar till att sprida felaktig eller manipulerad information, inte uppmanar till brott och avstår från publiceringar som vilseleder kring etablerad vetenskap och kunskap.”

Kravet fick skarp kritik från branschen, och formuleringen om ”ansvarstagande nyhetsförmedling” och den diffusa formuleringen ”bland annat” har nu tagits bort i föreskrifterna. Den nya texten ser ut så här:

”Nyhetsmedier som uppmanar till brott, sprider desinformation eller vilseleder kring vetenskap ska inte anses ha ett redaktionellt innehåll av hög kvalitet. En bedömning ska göras av mediets samlade redaktionella innehåll.”

– Vi har tagit fram de här nya föreskrifterna på grund av de ändringar som gjordes i mediestödsförordningen 2020. Samtidigt har vi förtydligat vissa krav och begrepp såsom ”redaktionellt innehåll av hög kvalitet” eftersom det är viktigt för oss att ge en bra vägledning och öka förutsägbarheten för de sökande, säger Charlotte Ingvar Nilsson, generaldirektör, i en kommentar.

Reglerna kring egen titel, självständig redaktion och beräkning av kvantitativa krav för nyetablerade medier förtydligas också jämfört med det ursprungliga förslaget.

Föreskrifterna träder i kraft den 15 april 2021.

TUs tf vd Thomas Mattsson är kritisk till den nya formuleringen:

– Tyvärr kvarstår formuleringar om huruvida medier sprider ”desinformation” och ”vilseleder kring vetenskap”, trots att MPRT knappast kommer att kunna pröva innehåll med någon större trovärdighet då det samlade medie-Sverige helt avfört sådana kriterier i sina remissvar, säger Thomas Mattsson.

Han tror att kulturdepartementet kommer att behöva se över mediestödsförordningen.

– Journalistförbundet, Publicistklubben, Tidningsutgivarna, Sveriges Tidskrifter, Utgivarna… alla organisationer har i sina remisser kritiserat MPRT-förslaget och ändå blir det nu, med små justeringar, verklighet. Myndigheten hänvisar till ändringar i Mediestödsförordningen, så nu ligger rimligen bollen hos regeringen igen.

Kommentarer

Det finns 0 kommentarer på sidan.


Kommentera
Kommentarer på Journalisten är till för yrkesdebatt och är förhandsmodererade. Det innebär att de inte kommer att publiceras direkt. Kommentarer som innehåller hat, hot eller personpåhopp kommer inte att publiceras. Journalistens ansvariga utgivare ansvarar även för kommentarsfältet.

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet
Ansvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies