Gå direkt till textinnehållet

Mediepolitisk debatt: Batiktröja och jordskor

Efter en stundtals irriterad debatt om ägarkoncentration, kommersiella etermedier och Marita Ulvskogs medlemskap i SJF, antog kongressen ett omtvistat mediepolitiskt handlingsprogram.

Efter en stundtals irriterad debatt om ägarkoncentration, kommersiella etermedier och Marita Ulvskogs medlemskap i SJF, antog kongressen ett omtvistat mediepolitiskt handlingsprogram.

Debatten tog fart när TV4-journalisterna Martin Svenningsen och Anders Palmgren äntrade talarstolen och kritiserade förbundsstyrelsens förslag. Ett förslag som bland annat talade om riskerna med ägarkoncentration och innehållsamarbete mellan medier och betonade vikten av en resursstark public service-radio och TV.

— Det är välformulerat men enormt ogenomtänkt och inte ett dugg verklighetsanpassat. Känns för mycket batiktröja och jordskor, sa Svenningsen och fick kollegan Palmgren med sig i kritikerkören:

Annons Annons

— När till exempel Bonniers köpte TV4 tyckte alla journalister på företaget att det var bra. Men inte SJFs ledning som ondgjorde sig över köpet, precis som kulturministern.

Anders Palmgren och flera andra undrade över om Marita Ulvskogs medlemskap i journalistförbundet verkligen var lämpligt.

Förbundsstyrelsens Alf Lindberg kontrade med att medlemskap regleras av stadgarna och att en kulturminister också omfattas av dessa. Han menade också att det kunde bli problematiskt om diskussionen för mycket utgick från situationen på enskilda företag.

— Journalister på en tidning kan tycka det är bra om en stark ägare som Bonniers träder in, men för den skull kan och bör SJFs hållning, utifrån mångfaldssynpunkt, vara kritisk.

Lindberg medgav också att handlingsprogrammet innehöll “rester från tidigare skrivningar” och skulle må bra av en mer genomgripande översyn.

Efter utskottsbehandling och förslag från Martin Svenningsen på bordläggning av hela frågan till nästa kongress, kunde kongressen enas om en reviderad version av handlingsprogrammet.

Det innebär bland annat ett fortsatt motstånd till “långtgående samverkan i nätverk då det gäller program och nyheter”, att publiksiffror inte ska “vara ett mål i sig för public service-företagen” och att ansvaret för mångfalden, och därmed också kraven på tillräckliga resurser, också gäller “företag med koncessionsavtal med public service-inslag” (läs TV4).

Den nya förbundsstyrelsen uppmanades också att se över hela det mediepolitiska handlingsprogrammet till nästa kongress om två år.

Fler avsnitt
Fler videos