Gå direkt till textinnehållet

Mediearkivsmiljoner ska fördelas

Nu inleds processen med att dela ut de medel som upphovsrättsorganisationen ALIS och medlemsförbunden fått in från Mediearkivet. Totalt 2,4 miljoner ska delas ut, till bland annat frilansjournalister.

Nu inleds processen med att dela ut de medel som upphovsrättsorganisationen ALIS och medlemsförbunden fått in från Mediearkivet. Totalt 2,4 miljoner ska delas ut, till bland annat frilansjournalister.

Journalistförbundet, Författarförbundet, Dramatiekrförbundet och Sveriges Läromedelsförfattares förbund har tillsammans med organisationen Alis, Administration av litterära rättigheter i Sverige, under lång tid drivit frågan om ersättning till frilansar med Mediearkivet. I såväl tingsrätten som hovrätten har domar klargjort att ersättning ska utgå för lagring av material och i mars 2004 tecknades ett avtal, som omfattar frilansande journalister och författare och deras material. Avtalet täcker all tidigare publicering i Mediearkivet och även texter som publiceras fram till 31 december 2004.

Totalt betalade Mediearkivet in 2,9 miljoner. Av dessa ska en halv miljon reserveras för kommande upphovsrättstvister. Resterande belopp på 2,4 miljoner ska delas ut till frilansar och andra som under åren 1995 till 2004 haft texter publicerade i Mediearkivets databas.

Annons Annons

För att bli aktuell för utbetalning måste frilansen skicka in en ansökningsblankett till ALIS. Information om detta kommer att gå ut inom kort, enligt Journalistförbundets jurist Olle Wilöf. Han bedömer att det enskilda belopp som kommer att utbetalas sannolikt kommer att ligga i spannet 1 000 till 15 000 kr per person, med vissa undantag.

mj@journalisten.se

Fler avsnitt
Fler videos