Gå direkt till textinnehållet

Medarbetare kräver Mats Edmans avgång

Journalister på Dagens Samhälle kräver chefredaktören Mats Edmans avgång. Fackklubben är upplöst och arbetstagarrepresentanterna i bolagsstyrelsen har avgått i protest. ”Situationen är utomordentligt allvarlig”, säger tidningens styrelseordförande Julia Branting.

Åtta av Dagens Samhälles journalister har skrivit under en misstroendeförklaring mot tidningens chefredaktör och VD Mats Edman (bilden) och kräver hans avgång. På tidningen arbetar 20 journalister varav fyra chefer. Misstroendeförklaringen har gått till tidningens bolagsstyrelse samt till ägaren SKLs styrelse.

Journalisten har pratat med flera redaktionella medarbetare som uppger bland annat följande:

  • Det förekommer mobbning, bland annat social utfrysning där personer inte blir sedda, lyssnade på eller hälsade på. Enskilda kan få utskällningar som de upplever som mycket obehagliga samt orättfärdiga.
  • Ledningen tar inte in synpunkter från personalen och det finns ingen levande diskussion på redaktionen, vare sig i publicistiska eller redaktionella frågor. Det finns publicistisk kritik som inte hanteras.

Fem journalister är sjukskrivna. En person som erbjöds en fast anställning som journalist på Dagens Samhälle tidigare i år avböjde, på grund av det dåliga arbetsklimatet. Sedan Mats Edman tillträdde som chefredaktör och VD 2010 har nio personer slutat, oräknat pensionsavgångar. Ytterligare en person har sagt upp sig och slutar i januari.

En av dem som slutat är journalisten Lars Hugo:

– När Mats Edman tillträtt berättade han på ett möte hur han tänkte sig att göra om tidningen och redaktionens sätt att arbeta, och ställde man inte upp på den nya ordningen kunde man se sig om efter ett nytt jobb. Jag hade möjligheten att gå i tidig pension och jag valde att göra det. Dels då jag hade svårt att förlika mig med tidningens ändrade inriktning. Dels för min psykiska hälsas skull; Mats Edman satte sig i förarsätet och ville bestämma allt, säger Lars Hugo.

Arbetstagarnas två representanter i Dagens Samhälles bolagsstyrelse avgick i oktober. En av dem är journalisten Pelle Bouveng.

– Det är en intern fråga. Allt jag kan säga är att det finns en problematik som gjort att vi båda två valt att avgå samtidigt, säger Pelle Bouveng.

Den lokala fackklubben har lagt ned verksamheten.

– Arbetsgivaren har inte fullgjort sina skyldigheter gentemot klubben och gentemot arbetsmiljölagen. Vi valde därför att avgå, säger reportern Hans Perkiö, tidigare klubbordförande.

En process har inletts för att komma till rätta med problemen och en skyddsrond kommer att genomföras i veckan.

Mats Edman vill inte ställa upp på en intervju utan hänvisar till tidningsbolagets styrelseordförande Julia Branting (bilden).

– Det är uppenbart att det finns ett stort missnöje med hur redaktionen har letts, säger Julia Branting.

– Det är givetvis någonting vi har tagit på största allvar och vi har vidtagit flera åtgärder. Först och främst har det handlat om formella fel som har begåtts i förhållande till regler och lagar som reglerar arbetsrätten. Så vi har gjort en grundlig översyn och har implementerat nya rutiner för att säkerställa att det inte upprepas.

Vad gör ni åt arbetsklimatet?
– Chefredaktören har fått en tydlig läxa. Han har skrivit en handlingsplan. Vi har också tagit in en ledarskapskonsult som ska jobba med ledarskapet. Om det är tillräckligt eller inte vill jag inte uttala mig om än.

Kan Mats Edman verkligen sitta kvar med tanke på situationen?
– Situationen är utomordentligt allvarlig. Vi följer detta löpande och har extrainsatta styrelsemöten. Vi har vidtagit åtgärder som vi förväntar oss ska ha effekt, bland annat på ledarskapet. Har de inte de förväntade effekterna måste andra åtgärder vidtas, säger Julia Branting.

 

FAKTA:
Dagens Samhälle ägs av arbetsgivarorganisationen Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och riktar sig till beslutsfattare på den offentliga marknaden. Tidningen startades 2004 och ersatte då tidningarna KommunAktuellt och Landstingsvärlden.

Fler videos
Fler avsnitt