”Man har inte tid att kolla fakta”

7 mars, 2018

FOTO: Johan Wingborg Mer marknadsstyrning i en hårt pressad mediebransch har förändrat den publicistiska värdegrunden och innehållet i journalistiken. Det kommer tre JMG-forskare fram till i en ny bok.

JMG-forskarna Ulrika Andersson, Amanda Waldenström och Jenny Wiik har i en flerårig kvalitativ studie intervjuat och observerat journalister och redaktionella chefer vid fyra svenska lokaltidningar.

– Förändringar av marknaden tenderar att märkas först på lokaltidningarna, och det är också där nedmonteringen av journalistiken gått snabbast. Av de skälen tyckte vi att de var extra intressanta att kolla på, säger docenten Jenny Wiik om urvalet.

De har fokuserat på det förändrade ledarskapet på tidningarna, som gått mot en mer centraliserad ledning där chefredaktören ägnar sig allt mer åt ekonomi och marknadsfrågor, medan nyhetschefen får dra ett tyngre publicistiskt lass.

Samtidigt minskar redaktionerna i storlek, och det blir ett hårt tryck på de journalister som är kvar, konstaterar Jenny Wiik.

– Det blir en ökad centralisering där chefen pekar mer ut vad man ska göra i dag; det behöver sovras väldigt hårt bland idéer. Där kommer marknadshänsynen in. Man tittar på vad som går bra, vad som säljer och är attraktivt på nätet.

Forskarna beskriver en upplevelse av förlust hos många av tidningarnas medarbetare. Dessa menar att de ekonomiska drivkrafterna blivit så allomfattande och tidsbristen så konkret att det börjat förändra verksamheten.

– Många journalister uttrycker att marknadsanpassningen går ut över vad de skulle vilja göra. Det de tycker är viktigt, till exempel kommunbevakningen, är inte alltid det som planeras in. Det beror dels på vad som säljer, dels på hur lång tid det tar.

Konkret skriver tidningarna allt mer lokala näringslivsnyheter och allt mindre om kommunpolitik och kommunala beslut, enligt de journalister och chefer som JMG-forskarna intervjuat.

– Det blev tydligt hur många jobb som görs på lokala näringslivsnyheter, särskilt fokuseras det på nyetableringar och företagsamhet. Det har väl alltid funnits och ska finnas, men många journalister känner att det har blivit en slagsida. Det balanseras inte upp med annat, sociala event och kommunnyheter. Sådant man gjorde mycket förr men inte hinner längre, säger Jenny Wiik.

De journalister som jobbat länge uttryckte känslan av förlust över den egna professionen starkare än yngre journalister.

– De ansåg att det har blivit mer ensamt, man har inte tid att kolla fakta, inte tid att följa upp saker eller göra lite mer djupare jobb, för att det är ett extremt högt produktionstempo. Unga journalister upplevde inte samma sak. Man har kanske andra förväntningar på vad journalistiken ska vara, säger Jenny Wiik.

Kommentarer

Det finns 1 kommentar på sidan.

Inlagt av Robert Jönson fre, 2018-03-09 11:06
Det här måste få ett slut! Tilliten till källan och allmänhetens förtroende är en av journalistiken enskilt viktigaste beståndsdelar. Som bekant tar det lång tid att bygga ett förtroende. Att rasera det går betydligt snabbare. Vi håller på att skjuta oss själva i foten.

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet

Säg upp din prenumeration här

Ansvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies