Gå direkt till textinnehållet

Majoritet vill inskränka yttrandefriheten

En majoritet av svenskarna anser att yttrandefriheten i Sverige ska kunna inskränkas för att förhindra bland annat kränkningar. En stor grupp anser att medierna brister i etiken. Det visar en undersökning från SOM-institutet.

Undersökningen från SOM-institutet visar att nästan två av tre svenskar anser att det finns skäl att inskränka yttrandefriheten för att skydda barn och unga. Dessutom menar en majoritet att inskränkningar även kan vara motiverade i syfte att förhindra kränkning av enskilda människor, motverka rasism eller skydda den nationella säkerheten. Var fjärde svensk anser att yttrandefriheten ska kunna inskränkas för att värna religiösa värden.

Lågutbildade, kvinnor och personer som politiskt placerar sig till vänster är mer benägna att vilja inskränka yttrandefriheten. Politiskt intresse och utbildning är de mest betydande förklaringsfaktorerna, enligt undersökningen.

Rapportförfattarna anser att det är rimligt att anta att mediernas sätt att fungera har stor betydelse för synen på begränsningar i yttrandefriheten. 40 procent av de svarande är kritiska till mediernas bristande respekt för människors privatliv och kan tänka sig att inskränka yttrandefriheten för att förhindra kränkningar, medan 20 procent är positiva till hur medierna respekterar människor men vill ändå inskränka yttrandefriheten för att förhindra kränkningar.

Undersökningen visar också att det bland de nästan 1 500 svarande finns många som anser att svenska medier i någon utsträckning inte visar respekt för människors privatliv: 61 procent har svarat att medierna inte visar sådan respekt, mot 29 procent som anser motsatsen, och tio procent har svarat att de inte har någon uppfattning i frågan.

48 procent menar också att medierna inte är opartiska i sin nyhetsbevakning mot 37 procent som menar motsatsen.

Däremot anser en majoritet av svarande att svenska medier är skickliga på att granska samhällets makthavare.

Undersökningen visar att de som konsumerar mer nyheter, framför allt via traditionella nyhetsmedier – dagspress, TV och radio – har en mer positiv syn på hur medierna fungerar.

Fler avsnitt
Fler videos