Gå direkt till textinnehållet

Journalistförbundet: DCA kan inskränka anskaffarfriheten

Det militära samarbetsavtalet med USA riskerar att på flera sätt påverka journalisters förutsättningar att bevaka Nato-samarbetet, varnar Journalistförbundet.

Idag väntas riksdagen fatta beslut om det bilaterala militära samarbetsavtalet mellan Sverige och USA, Defense Cooperation Agreement (DCA). Avtalet har kritiserats för att bland annat ge USA för mycket makt på svensk mark.

Journalistförbundet ser risker för att DCA-avtalet på flera sätt kan påverka journalisters förutsättningar att bevaka Nato-samarbetet. I sitt remissvar från tidigare i vår lyfter förbundet bland annat vikten av att grundlagsskyddade principer som anskaffarfrihet och källskydd upprätthålls när amerikansk militär ges befogenheter att verka i Sverige.

”I de fall en svensk journalist till exempel intervjuar en amerikansk militär utanför militärområdet och ett befäl misstycker mot intervjun, kan den grundlagsskyddade anskaffarfriheten ställas mot det amerikanska befälets rätt att ingripa mot intervjun”, skriver förbundet bland annat.

Journalistförbundet anser också att det i utredningen saknas en analys av vilka andra grundlagsskyddade rättigheter som kan komma i konflikt med USA enligt avtalet primära jurisdiktion, inte minst på det medierättsliga området. Sverige har ett mer långtgående grundlagsskydd för mediefriheten än USA.

Här går hela remissvaret att läsa.

Fler avsnitt
Fler videos