Gå direkt till textinnehållet

M och SD står för 9 av 10 mediekritiska tweets

En ny vetenskaplig artikel från Nordicom har kartlagt hur svenska riksdagsledamöter använder Twitter/X för att kritisera nyhetsmedier. Moderaten Lars Beckman ligger ensam bakom 47 procent av inläggen.

Forskarna Agnes Liminga, Umeå universitet, och Jesper Strömbäck, Göteborgs universitet, ville undersöka hur vanligt det är att svenska riksdagsledamöter sprider mediekritik som syftar till att minska mediernas legitimitet (till skillnad från ansvarsutkrävande mediekritik, som anses mer konstruktiv).

Forskarna undersökte alla mediekritiska inlägg från samtliga svenska riksdagsledamöter som hade ett konto på Twitter under perioden 31 oktober 2020-31 oktober 2021. Totalt rörde det sig om 2 244 inlägg (svar och vidarepublicering av andras inlägg togs inte med). Av dem är 642 inlägg som avlegitimerar medierna.

Moderaterna var det parti som stod för flest avlegitimerande mediekritiska tweets: 367 stycken under perioden, vilket motsvarar 57 procent av totalen. Sverigedemokratiska riksdagsledamöter gjorde 207 tweets; 32 procent av totalen. Tillsammans stod M- och SD-ledamöterna alltså för 89 procent av den mediekritik som enligt forskningen syftar till att avlegitimera medierna.

Public service är det medieslag som oftast fick utstå kritik, och den vanligaste kritiken handlade om påstådd partiskhet, den näst vanligaste om låg kvalitet hos medierna. Däremot var det bara en procent av de mediekritiska inläggen som använde begreppet ”fake news”.

Lars Beckman, M, är den riksdagsledamot som producerade flest antal avlegitimerande mediekritiska inlägg på Twitter, enligt studien: 299 tweets. SDs Robert Stenqvist gjorde 64 mediekritiska inlägg, Björn Söder (SD) 46, Josef Fransson (SD) 26 och Hanif Bali (M) 24 inlägg.

Forskarna skriver i sin sammanfattning att det är mycket vanligare att riksdagsledamöter uttrycker kritik mot medierna än att de uttrycker stöd.

Vilka blir konsekvenserna på en samhällelig nivå av att riksdagsledamöter uttrycker mediekritik som syftar till att minska mediernas legitimitet? I en artikel på Nord Media Network säger sociologen Agnes Liminga, en av forskarna bakom studien:

– Dagens medborgare är beroende av nyhetsmedierna, och en situation där många inte litar på nyhetsmedierna är därför problematisk. Känslor av misstro är inte, för att uttrycka det enkelt, fördelaktigt i förhållande till ett demokratiskt ideal om informerade och engagerade medborgare.

Läs hela artikeln i Nordicom Review: Undermining the legitimacy of the news media – How Swedish members of parliament use Twitter to criticise the news media.

Journalisten har sökt Lars Beckman (M).

Fler avsnitt
Fler videos