Gå direkt till textinnehållet

Leverpastej inte allmän handling

Förra veckan lämnade en okänd person in en skiva leverpastej med oläslig text på till Länsstyrelsen i Östergötland.

Enligt tryckfrihetsförordningen menas med en handling framställning i skrift eller bild samt upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel. Länsstyrelsen bedömde dock inte att skivan kunde betraktas som en allmän handling eftersom texten var oläslig.
– Leverpastejskivan var ganska lång och det kanske fanns plats för en mening, men det syntes inte vad det gällde, säger handläggare Gisela Petersson som fick smörgåspålägget på sitt bord.
Efter att ha rådgjort med sin chef förpassades leverpastejen till soppåsen.
”Men hänsyn till ovanstående kan Länsstyrelsen inte betrakta leverpastejskivan som någon allmän handling då informationen är oläslig och inte kan uppfattas på annat sätt”, skriver Gisela Petersson i en tjänsteanteckning. 

Fler avsnitt
Fler videos