Gå direkt till textinnehållet

Landstingets fotoförbud JO-anmäls av privatperson

Landstingsstyrelsen i Västerbotten har JO-anmälts av en privatperson för förbudet mot att filma och fotografera i landstingets lokaler.

Kvinnan anser att förbudet strider mot Tryckfrihetsförordningen eftersom det avsevärt försvårar mediernas granskning av sjukvård och landsting.

Hon anser också att det i förlängningen strider mot Yttrandefrihetsförordningen eftersom det är "ett sätt att kväsa personalen och patienterna". Kvinnan skriver: "Naturligtvis skall patienternas integritet värnas men åt bägge hållen, d v s även deras rätt att dokumentera egna behandlingen och missförhållanden."

Kvinnan vill att JO utreder om förbudet är förenligt med svensk lag.

Läs mer här.

 

Fler avsnitt
Fler videos