Gå direkt till textinnehållet

Lågt intresse bland journalisterna: NWT står utan aktiv fackklubb

SJF-klubben på Nya Wermlands-Tidningen har upplöst sig själv. Ingen vill bli ordförande för klubben. En anledning kan vara företagets sätt att behandla facket.

SJF-klubben på Nya Wermlands-Tidningen har upplöst sig själv. p(ingress). Ingen vill bli ordförande för klubben. En anledning kan vara företagets sätt att behandla facket.

NWT, en av landets största dagstidningar, står utan fackklubb. Före detta ordföranden Bo Andersson säger att ointresset för att jobba fackligt kan bero på att folk tycker att allt är bra som det är eller att man anser att det fackliga arbetet ändå inte ger resultat.

Anders Hansson i SJF-klubbens valberedning säger att fler kanske skulle vara fackligt aktiva om de kände att klubben kunde vara med och påverka besluten.

Annons Annons

Journalisten har talat med ett per personer som arbetat fackligt på NWT men numera lämnat tidningen.

–Under min tid var företagets inställning till facket inte OK, säger Tinna Bondestam som under 1990-talet satt flera år i styrelsen för NWTs SJF-klubb.

–Ibland tvingades vi ägna oss åt att driva igenom sånt som är självklarheter på andra arbetsplatser. Plötsligt kunde vi till exempel få veta att inarbetad övertid inte skulle betalas ut. Det största problemet var enligt Tinna Bondestam att klubben inte fick veta vem inom företagsledningen som egentligen hade rätt att förhandla. Många gånger förhandlade klubben med redaktionschefen som, kunde det visa sig senare, inte hade förhandlingsmandat.

–Vi kunde komma överens om något i MBL-förhandlingar som företaget sedan ville riva upp när det föredragits för familjen (dvs ägarfamiljen Ander).

Under en period blev 80-åriga Gustaf Ander missnöjd med ordningen på redaktionen och även med sönernas ledning. Klubben fick då diskutera personalärenden och annat med honom.

–En lätt bisarr situation, kommenterar Tinna Bondestam.

Johan Eklund var vice ordförande i klubben fram till årsskiftet.

–Det är svårt att vara facklig på NWT. När man ska förhandla har företagsledningen redan fattat besluten i förhand. Det finns ingen dialog mellan facket och ledningen.

NWTs ansvarige utgivare Staffan Ander beklagar att klubben lagt ner verksamheten, bland annat eftersom det blir krångligare att förhandla.

Han säger att tonen mellan ledningen och facket är god.

–Vi kan ha haft våra brister men i så fall har det inte varit något medvetet.

Tills vidare får nu NWT förhandla med SJF centralt. För att SJF-klubben på NWT formellt ska kunna upplösas krävs ett godkännande av förbundsstyrelsen.

–Vi kommer att stötta journalisterna på NWT för att få igång klubben igen, säger Magnus Lindström, sektionschef på SJF.

Fler avsnitt
Fler videos