Gå direkt till textinnehållet

Marieberg Medias fackklubb vinner stridsfråga: ”Vi är jätteglada”

Anställda på Marieberg Media kommer framöver att få välja om det ska få en fast månadslön istället för timbaserad ersättning som i dag. Det efter krav från fackklubben, som ser det som ett steg mot att bemanningsanställda ska få samma villkor som annan personal. 

Det är muntra miner hos den lokala fackklubben på Marieberg Media. Efter närmare två år av förhandlingar har de fått igenom ett krav mot arbetsgivaren, som de ser som ett steg mot deras mål att de som är anställda via bemanningsbolaget ska ha samma villkor som de som är anställda direkt av tidningen. 

– Vi är mycket glada över att vi lyckats med det här, säger Julia Kråklind och Ida Vaske, som delar på ordförandeskapet i den lokala fackklubben på Marieberg Media. 

Från årsskiftet kommer de som har ett kontrakt på tre månader eller längre med Marieberg Media kunna välja om de ska, likt i dag, få en garantilön och prestationsbaserad ersättning eller om de istället ska få en fast månadslön. Enligt Julia Kråklind är det en förändring som efterfrågats av många anställda. 

– Vi vet inte hur många som kommer att vilja ha månadslön, men för de som lyft fram det här är det otroligt viktigt, säger hon.

Julia Kråklind, ordförande
i Marieberg Medias fackklubb. (Bilden)

Garantilönen innebär att den anställde har en garanterad inkomst på mellan 80 och 90 procent av lönen, och att det därefter tillkommer timbaserad ersättning som varierar beroende på hur mycket man jobbar. Det gör att det kan skilja flera tusenlappar mellan olika månader beroende exempelvis på hur många röda dagar det är på en månad, vittnar ordföringarna om. Men över ett år kan lönen bli högre vid garantilön än vid fast lön. 

– Det som är bra nu är att man kommer att få välja. Om man vill ha en trygghet i att veta vad man får för lön varje månad så kan man få det, säger Julia Kråklind.

Ida Vaske, en av två ordföranden i Marieberg Media fackklubb. Foto: Malin Helenius.

Fackklubben kommer inte att rekommendera någon att välja en viss form av ersättning. 

– Vi vill att medlemmarna ska kunna göra ett eget val och vi vill därför inte rekommendera något av dem, säger Ida Vaske. 

Facket ville egentligen att valmöjligheten skulle gälla för alla anställda, men en kompromiss nåddes kring att det skulle gälla för fastanställda som arbetat minst tre månader. De poängterar dock att de tycker att bolaget varit en bra förhandlingspartner.
 
– De har varit lyhörda och pragmatiska, säger Julia Kråklind. 

Mathias Gurestam är verksamhetschef för Marieberg Media. Han framhåller att det finns ett centralt kollektivavtal för de bemanningsanställda, och att det är ett undantag från det som nu avtalats.

– Vi har behövt tid för att sätta oss in i vad det undantaget skulle innebär och hur det ska hanteras hos oss, säger han. 

Även om det kan bli en något lägre ersättning till de som väljer månadslön i stället för garantilön så kommer det inte innebära någon besparing för Marieberg Media, säger Mathias Gurestam. 

– Det blir ökade kostnader för att administrera det här. Vi behöver ändra löneform på ett antal personer och kommunicera det till vår löneavdelning, och hålla koll på att det inte blir fel vid utbetalningar. Det kommer kräva en del handpåläggning, säger han. 

Marieberg Media ska nu kontakta alla som berörs av den här förändringen. 

– Vi vet inte i nuläget hur stort intresset är, säger Mathias Gurestam. 

Fackklubben på Marieberg Media riktade i februari förra året åtta krav mot arbetsgivaren i en förhandlingsframställan. Ett av kraven var just möjligheten att välja löneform. Sedan tidigare har ett avtal som ger samma vab- och föräldraledighet som i dagspressavtalet tecknats, vilket var krav som fanns i förhandlingsframställan. 

Mathias Gurestam framhåller också att det finns lokala avtal hos vissa av de bolag som hyr in personal via Marieberg Media som uppfyller krav som ställts från facket. 

Han vill inte kommentera om det finns en öppning för att fler punkter på fackets kravlista kommer att uppfyllas framöver. 

– Vi för hela tiden en dialog med klubben och har just avslutat den här förhandlingen. Att det i framtiden kommer att både samverkas och förhandlas igen mellan partnerna hos oss är jag ganska säker på, precis så som sker hos alla bolag med olika parter och kollektivavtal, säger han. 
 

Fler avsnitt
Fler videos