Gå direkt till textinnehållet

Kvällsposten klandras

Pressens opinionsnämnd, PON, klandrar Kvällsposten för att tidningen utpekat en man som brottslig.

Pressens opinionsnämnd, PON, klandrar Kvällsposten för att tidningen utpekat en man som brottslig. KvP publicerade i november 2005 bilder på brottsmisstänkta personer. En av dem anmälde publiceringen till Allmänhetens pressombudsman, PO. Mannen som pekats ut på bild förnekade att han gjort sig skyldig till brott och han hade inte heller delgivits misstanke om brott. Han hävdade att hans integritet hade kränkts allvarligt.

PO bedömde att Kvällsposten klart brutit mot god publicistisk sed och överlämnade ärendet till PON som instämde i POs bedömning.

Fler avsnitt
Fler videos